Saruna Kremlī

No Barikadopēdija

Saruna Kremlī

PSRS prezidents M. Gorbačovs un PSRS Ministru Padomes priekšsēdētājs N. Rižkovs pieņēma Lietuvas PSR Republikas premjerministri K. Prunskieni. Viņa nodeva Lietuvas PSR Augstākās Padomes slēgtā sēdē pieņemtos dokumentus, kuros izteikti priekšlikumi un apsvērumi sakarā ar problēmām, kas radušās republikas augstākā likumdošanas orgāna antikonstitucionālās rīcības rezultātā.

lepazīšanās ar dokumentiem parādīja, ka tajos sperti zināmi soļi situācijas normalizācijas virzienā. Tomēr tie neatrisina galveno — neatceļ Lietuvas PSR Augstākās Padomes aktu «Par neatkarīgās Lietuvas valsts atjaunošanu», kas ar tautas deputātu ārkārtas kongresa lēmumu atzīts par nelikumīgu.

K. Prunskienes uzmanība tika vērsta uz obligāto nepieciešamību Lietuvas PSR Augstākajai Padomei atcelt vai vismaz apturēt šā akta un tam sekojošu dokumentu darbību, jo tie ir pretrunā ar PSRS Konstitūciju.

Tika uzsvērts, ka tieši šāds lēmums tūlīt dos iespēju apspriest jautājumus, kas pašreiz satrauc Lietuvas tautas, un ir Padomju Savienības republiku, padomju un starptautiskās sabiedrības nopietnu bažu objekts.

K. Prunskiene apsolīja par to visu informēt Lietuvas PSR Augstāko Padomi.

TASS