Latvijas tautas atklāta vēstule Mihailam Gorbačovam un Džordžam Bušam

No Barikadopēdija

Mēs, 500 tūkstoši Latvijas Valsts neatkarības dienas svinīgās manifestācijas dalībnieki, vēršamies pie jums Latvijas tautai vissvarīgākajā, vissvētākajā – valstiskās neatkarības –  jautājumā.

Pirms piecdesmit gadiem ar Staļina un Hitlera paktu varmācīgi tika likvidēta Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valstu – Tautu Savienības locekļu – neatkarība. Tās tika okupētas, anektētas un inkorporētas PSRS sastāvā. Tika rupji pārkāptas trīs Eiropas valstu tautu pašnoteikšanās tiesības.

Baltijas tautas nekad nav samierinājušās ar okupāciju un aneksiju. To visai pasaulei apliecināja 1989. gada 23. augusta manifestācija «Baltijas ceļš», kurā savas prasības pēc neatkarības pauda vairāk nekā 2 miljoni cilvēku.

Latvija, Igaunija un Lietuva ir vienīgās Eiropas valstis, kuras vēl pēc 50 gadiem joprojām ir divu diktatoru neģēlīga darījuma upuri.

Esam pārliecināti, ka Baltijas neatkarības jautājums pēc savas vēsturiskās būtības un starptautiskajām tiesībām nav PSRS iekšējā lieta.

Baltijas valstu neatkarības atjaunošanai jānotiek pilnīgā saskaņā ar Helsinku un Vīnes dokumentiem.

Šajā tautu tiesību atdzimšanas laikā – Eiropas atdzimšanas laikā – daudzas tautas pašaizliedzīgi un drosmīgi iet demokrātijas un patiesas neatkarības ceļu.

Arī Latvijai kopā ar Igaunijas un Lietuvas tautām ir ejams savs Baltijas ceļš. Tām jāatgūst pilntiesīgu Eiropas valstu statuss un jātop par draudzīgu tiltu starp Austrumiem un Rietumiem.

Mēs aicinām Jūsu tikšanās laikā darīt visu, lai neatliekami atrisinātu Latvijas neatkarības jautājumu atbilstoši triju Baltijas tautu nelokāmai vēlmei un gribai pēc pašnoteikšanās. Pēc neatkarības.