Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)

No Barikadopēdija

Tallinas jaunajā politiskās izglītības namā pagājušajā sestdienā un svētdienā risinājās ne tikai Igaunijai, bet droši vien arī pārējām Baltijas republikām svarīgākais pasākums. Lietuvas pārbūves kustības «Sajūdis» Seims, Latvijas TF Dome un Igaunijas TF Pilnvaroto padome sasauca Baltijas asambleju.

Divās dienās notika četras sēdes un trīs preses konferences žurnālistiem.

Asamblejas galvenie mērķi bija šādi: saskaņot trīs republiku tautas kustību nostāju, pievērst pasaules sabiedrības uzmanību Baltijas jautājumam un sagatavoties PSRS Tautas deputātu kongresam.

Asamblejas laikā tikās 60 triju republiku tautas deputāti, lai izstrādātu kopīgu platformu kongresam. Kopīgas sēdes bija arī juristiem.

Nobeigumā tika pieņemti vairāki dokumenti un nolemts līdzīgu tikšanos rīkot vismaz reizi gadā. Nākamā gada maijā tā paredzēta Rīgā.

Sestdienas vakarā Rātslaukumā notika mītiņš «Baltijas ceļš». Tautas kustību pārstāvji un viesi izteica savu viedokli par Baltijas republiku turpmāko attīstību. Tieši pulksten deviņos vakarā tika atnesta Viļņā iedegtā Baltijas vienības lāpa.

Igaunijas PSR partijas un saimnieciskais aktīvs apspriedās par republikas saimniecisko aprēķinu. Referātu nolasīja Ministru Padomes priekšsēdētājs Indreks Tome. Viņš sacīja, ka jāizstrādā jauns Igaunijas ekonomiskais modelis. Apspriedes rezolūcijā teikts, ka pārejai uz saimniecisko aprēķinu jānodrošina patiesa republikas ekonomiskā suverenitāte, priekšnoteikumi dinamiskai un kompleksai sociāli ekonomiskajai attīstībai. Tas atbilst visu republikas iedzīvotāju interesēm. Visiem sabiedriski politiskajiem spēkiem jāsaliedējas, lai radītu Igaunijā labāku dzīvi.

Sestdien Tartu nodibinājās Igaunijas Sieviešu apvienība. Tā ir daudzu klubu, biedrību, padomju, korporāciju, kopu un individuālu biedru konfederācija. Kopīgu valodu atraduši visi, kas aizstāv sieviešu intereses dažādās jomās.

Tallinā otro reizi ievēlēta «Mis Igaunija».

Mātes dienu Igaunijas Bērnu fonds atzīmēja, godinot tās sievietes, kuras audzina bērnus invalīdus.

TENU VARE,

redaktora vietnieks

«Noorte Hääl», laikraksts (Igaunija)