Pārbūve — revolūcijas turpinājums

No Barikadopēdija
[[CN19881115|]]

12. novembrī PSKP CK Politbiroja loceklis, PSKP CK sekretārs V. Medvedevs apmeklēja Latviešu sarkano strēlnieku memoriālo muzeju un tikās ar revolūcijas veterāniem P. Griško un E. Feldmani.

Aplūkodams stendus, V. Medvedevs sīki iztaujāja par dažādiem notikumiem, par fotogrāfijās redzamo cilvēku varonīgo un bieži vien traģisko likteni. Viņš interesējās par strēlnieku pulku skaitlisko sastāvu, par to, cik latviešu virsnieku kopā ar kareivjiem noteikti pārgāja revolūcijas pusē. V. Medvedeva uzmanību saistīja kāda fotogrāfija. Tajā redzams E. Feldmanis kopā ar citiem 201. latviešu strēlnieku divīzijas cīnītājiem, kas atbrīvoja Padomju Latviju un tās galvaspilsētu no vācu fašistiskajiem iebrucējiem. Tādi cilvēki kā E. Feldmanis, atzīmēja viesis, saglabāja uzticību revolūcijas ideāliem un aizstāvēja tās iekarojumus visos, dažkārt pat ļoti pretrunīgos mūsu zemes vēstures posmos.

— Strēlnieki ir gan tikumiski, gan politiski, gan fiziski norūdīti cilvēki, ļeņiniskā rūdījuma cilvēki, — pēc tam notikušajā sarunā ar revolucionārās gvardes pārstāvjiem teica V. Medvedevs. — Esmu pārliecināts, ka jūs labi saprotat: pats galvenais tagad ir tas, ka sākusies revolucionārā pārbūve, ka tā pieņemas spēkā. Daudzi jautājumi, kas agrāk netika risināti, jau rod savu atrisinājumu. Tagad sākusies rosība, palielinājusies cilvēku aktivitāte. Ja arī te vērojamas varbūt ne gluži vēlamas parādības, tad jāteic, ka tas taču notiek uz kopējā pozitīvo procesu fona. Ir jāturpina darbs P. Griško: Pēc lielās dzīves pieredzes zinu, ka visi radušies pārpratumi tiks noskaidroti, dzīve ieies normālās sliedēs. Mēs, strēlnieki, ticam Komunistiskajai partijai, tās Centrālajai Komitejai. Taču daži jauni cilvēki, godīgi sakot, sākuši nevis ar darbiem, bet ar sarunām. Bet vajadzētu otrādi.

V. Medvedevs: Parunāt arī vajag, galvenais, lai šīs sarunas veicinātu nevis šķelšanos, bet saliedēšanos.

Strēlnieki pastāstīja PSKP CK sekretāram par audzināšanas darbu, kas tiek veikts muzejā kopīgi ar tā darbiniekiem. Latviešu sarkano strēlnieku veterānu padomes vārdā viņi apliecināja, ka arī turpmāk, cik vien tas būs viņu spēkos, turpinās šo cildeno darbu, un novēlēja viesim lielus panākumus darbā.

Atvadoties V. Medvedevs Goda viesu grāmatā izdarīja šādu ierakstu:

«Latviešu sarkanie strēlnieki ierakstījuši mūsu revolūcijas hronikā ļoti spilgtas lappuses, viņi vienmēr bijuši drošs Ļeņina, mūsu partijas balsts. Katrs komunists, katrs padomju cilvēks noliec galvu viņu revolucionārā varoņdarba priekšā.

Ir patīkami apzināties, ka daudzi no viņiem joprojām ir mūsu kaujas ierindā, apsveic revolucionāro pārbūvi kā Oktobra ideju turpinājumu un dod nenovērtējamu ieguldījumu jauno paaudžu audzināšanā un revolucionāro tradīciju saglabāšanā.

Novēlu viņiem visiem labu veselību un labu pašsajūtu, bet memoriālajam muzejam — jaunus panākumus darbā, kas saistīts ar latviešu sarkano strēlnieku varoņdarba propagandēšanu.»

V. Medvedevs nolika ziedus pie Latviešu sarkano strēlnieku pieminekļa.

Laukumā, netālu no muzeja ēkas, PSKP CK sekretāram notika atklāta, tieša saruna ar Bruņoto Spēku veterānu grupu, kurā tika skartas arī starpnacionālās attiecības republikā.

— Vakar mēs televīzijā uzmanīgi skatījāmies un klausījāmies runu, ko jūs teicāt, tiekoties ar strādnieku kolektīvu, — sarunu sāka veterānu pārstāvis I. Osadovskis. — Mēs jums piekrītam visos jautājumos. Jūs pareizi un taktiski aplūkojāt visas problēmas. Tomēr situācija ir daudz nopietnāka, nekā par to runāja kolektīvos. Pirmkārt, netika pateikts, kas ir vainīgs pie tā, ka radies šāds stāvoklis. Visā tiek vainots tikai Tautas frontes kongress. Taču šī situācija acīmredzot brieda jau sen, turklāt tā tika nokaitēta diezgan mērķtiecīgi. Daudzos cilvēkos tas izraisa lielu satraukumu. Bet pēc kongresa situācija krasi saasinājās. Līdz tam nejuta dalīšanos latviešos un nelatviešos. Darba kolektīvos un visās organizācijās notikusi kaut kāda norobežošanās.

 — Neviena fronte neizvirza jautājumu par cīņu pret korupciju, kukuļņemšanu un spekulāciju — visu to, pret ko ir vērsta īstā pārbūve, — turpināja veterāns B. Butusovs. — Netiek izvirzīts jautājums par dzīvokļu fonda revīziju, kas palīdzētu atrisināt daudzas problēmas. Ir jūtams, ka tas ir speciāls virziens — attālināt no dzīvokļu, pārtikas un citu vitāli svarīgu jautājumu risināšanas.

V. Medvedevs: Tagad neapšaubāmi ir nopietnas problēmas, risināsim tās visi kopā.

I. Osadovskis: Mūs satrauc arī ideoloģijas jautājumi. Nostāja pret radio, televīziju un presi ir visai vienpusīga. Mēs, piemēram, nevaram saprast, kas vada presi un televīziju, — partija vai Tautas fronte.

V Medvedevs: Tieši šodien apspriedē ar republikas ideoloģiskajiem darbiniekiem mēs nopietni runājām par problēmām, kas saistītas ar masu informācijas līdzekļiem

I. Osadovskis: Tautas fronte saka, ka tai esot programma un ka tā rīkojoties atbilstoši šai programmai. Bet ja jūs redzētu, kādi lozungi parādījās nesenajā svētku demonstrācijā!

B, Butusovs: «Krieviem nav vietas Latvijā» — tāds lozungs bija Tautas frontes kolonnā. Es uzskatu, ka ideoloģisko darbu nedrīkst atstāt pašplūsmai. Paskatieties: laikraksta «Sovetskaja Latvija» redakciju iedzinuši strupceļā.

V. Medvedevs: Ekstrēmismu nedrīkst pieļaut. Vispār jāteic, ka jāizvairās no jebkādas rīcības, kas radītu šķelšanos starpnacionālajās attiecībās. Tam uzmanīgi jāseko līdzi. Domāju, ka par to ir jārūpējas gan republikas vadībai, gan jums, gan visiem pārējiem biedriem.

— Vakar tika publicētas manas atbildes uz daudziem sasāpējušiem jautājumiem, — sarunā iesaistījās Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs J. Vagris. — Tur izteikts mans viedoklis arī šajā jautājumā.

B. Butusovs: Jūsu raksts bija teicams, tur jūs visu esat precīzi pateicis. Bet jūs kaut kā pārāk ilgi gatavojāties šim rakstam.

V Medvedevs: Vajag strādāt visiem kopīgi. Mierīgi, apsvērti. Bet emocijām nevajag pakļauties.

B. Butusovs: Un vēl viens jautājums. Tautas frontes programmā mēs saskatām kursu uz atdalīšanos no Padomju Savienības reģionālā saimnieciskā aprēķina aizsegā.

V. Medvedevs: To jūs pārspīlējat, tur nekā tāda nav, bet, lūdzu, apspriediet, diskutējiet. Tai skaitā arī ar biedriem, kas strādā Tautas frontē. Es tikai gribu uzsvērt, ka, lai kādā sabiedriskajā organizācijā komunists arī darbotos, viņam stingri jācīnās par partijas nostāju. Jūsu jautājumus mēs uzmanīgi izskatīsim un piezīmes ņemsim vērā.

I. Osadovskis: Liels paldies.

Muzeja apmeklējuma laikā un sarunās ar veterāniem PSKP CK sekretāru pavadīja arī biedri V. Soboļevs un I. Ķezbers.

 

LATINFORM

Attēlā: Iepazīstoties ar Latviešu sarkano strēlnieku memoriālo muzeju.

 B. Koļesņikova foto (LATINFORM)