LĒMUMS par Latvijas PSR Likuma par valsts valodu spēkā stāšanās kārtību

No Barikadopēdija

 

Sakarā ar Latvijas PSR Likuma par valsts valodu pieņemšanu Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Noteikt, ka Latvijas PSR Likums par valsts valodu stājas spēkā ar 1989. gada 1. jūliju.

2. Valsts varas un valsts pārvaldes orgāniem, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, padomju saimniecībām, kolhoziem un citām kooperatīvajām un sabiedriskajām organizācijām, kur latviešu valoda vēl nav lietvedības valoda, radīt nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un pakāpeniski pārkārtot lietvedību latviešu valodā divu gadu laikā pēc Likuma par valsts valodu stāšanās spēkā.

Izņēmuma gadījumā atsevišķos uzņēmumos un iestādēs ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lēmumu šo termiņu var pagarināt, bet ne ilgāk kā par vienu gadu.

Latvijas PSR ministrijām un resoriem nodrošināt resoru, ieskaitot Vissavienības, vispārējas nozīmes normatīvo aktu nolikumu, norādījumu) tulkojumu latviešu valodā.

3. Latvijas PSR Ministru Padomei veikt pasākumus, lai radītu materiāli tehnisko bāzi un citus priekšnoteikumus latviešu valodas mācīšanai un lietošanai skolās, vidējās speciālajās un augstākajās mācību iestādēs, iestādēs, uzņēmumos un organizācijās.

4. Latvijas PSR Likuma par valsts valodu izpildes gaitu Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā organizē un kontrolē Latvijas PSR Ministru Padome.

***


Latvijas Tautas frontes Domes valde apsprieda Valodu likuma projektu un nolēma:

1. Atbalstīt dažādu darba kolektīvu, mācību iestāžu un sabiedrisko organizāciju pārstāvju izstrādāto Valodu likuma projekta variantu.

 

Latvijas Tautas frontes Domes valdes priekšsēdētājs

J. ŠKAPARS