Latvijas poļu forumā

No Barikadopēdija


1988. gada 6. novembrī Rīgā notika Latvijas poļu forums ar vairāk nekā 400 dalībniekiem, kas pārstāvēja 1200 republikā dzīvojošos poļus un citus interesentus. Pēc triju stundu debatēm tika nobalsots par Latvijas Poļu sabiedriskās un kultūras biedrības atdzimšanu, pieņemti tās statūti, ievēlēta valde. Par biedrības prezidenti ievēlēta Ita Kozakeviča.

Biedrība apvieno personas neatkarīgi no viņu sabiedriskā stāvokļa, ticības, piederības pie dažādām organizācijām, personas, kas jūt saiknes ar Poliju, tās kultūru un vēsturi. Pieņemtajā programmā fiksēts biedrības galvenais uzdevums — palīdzēt saglabāt nacionālo identitāti. Šo mērķu īstenošanai paredzēts organizēt poļu valodas, kultūras un vēstures apguvi, izveidot sporta un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus, sadarboties ar PSRS un Polijas draudzības biedrību, Latvijas Kultūras fondu, Poļu kultūras, zinātnes un informācijas centru.

Latvijas poļu forums pieņēma trīs rezolūcijas, vienu no tām — par PSRS Konstitūcijas grozījumu projektu.

rezolūcija

Par Latvijas tautu vienotību

Latvijas poļu forums uzskata, ka pārbūve un sabiedriskās dzīves demokratizācija, ekonomikas un nacionālo attiecību atveseļošana, vides aizsardzība ir visu Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību iedzīvotāju kopīgs pienākums.

Latvijas Poļu sabiedriskā un kultūras biedrība atbalsta Latvijas Tautas frontes — sabiedriski politiskās organizācijas, kas apvieno visu tautību labas gribas cilvēkus, — Programmu.

Latvijas poļu forums uzskata, ka pašreizējā situācijā tā sauktās internacionālās kustības darbība nav savienojama ar ļeņiniskās nacionālās politikas principiem, jo saasina starpnacionālās attiecības un veicina tautu konfrontāciju. Uzskatām, ka internacionālās kustības iniciatori un inspiratori nepamatoti uzurpē tiesības pārstāvēt visas Latvijas nelatviešu tautības.

rezolūcija

Par valsts atbalstu

Latvijas Poļu sabiedriskajai un kultūras biedrībai

Latvijas poļu forums lūdz Latvijas PSR Ministru Padomi piešķirt Latvijas Poļu sabiedriskajai un kultūras biedrībai un Poļu kultūras, zinātnes un informācijas centra darba nodrošināšanai nepieciešamās telpas kā kompensāciju par Latvijas PSR valdības 1940. gadā no poļu sabiedrības pārņemto nekustamo īpašumu.

Latvijas poļu forums izsaka pateicību Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai Komitejai, Latvijas Arodbiedrību republikāniskajai padomei, Latvijas PSR Tautas izglītības komitejai un Kultūras komitejai par gatavību sniegt konkrētu palīdzību poļu izglītības un kultūras jautājumu risināšanā Latvijā.

Informāciju sagatavojis

H. DANUSĒVIČS