PSRS Tautas deputātu trešā, ārkārtas kongresa Prezidijam

No Barikadopēdija

Sakarā ar M. Gorbačova paziņojumu, ka PSRS Augstākā Padome drīzākajā laikā izskatīs Lietuvas un Igaunijas priekšlikumus par sarunām par to valstiskas neatkarības atjaunošanu, mēs, apakšā parakstījušies PSRS tautas deputāti no Latvijas PSR, ierosinām, lai vienlaikus tiktu izskatīts arī jautājums par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu. Visu triju Baltijas valstu valstiskās neatkarības zaudēšana 1940. gadā notika vienādos apstākļos, un jautājums par tās atjaunošanu jārisina vienlaikus un līdzvērtīgi. Latvijas PSR Augstākā Padome, tāpat kā Igaunijas PSR Augstākā Padome, 1989. gadā ir pieņēmusi Deklarāciju par suverenitāti, bet 1990. gadā  Deklarāciju par neatkarību.

PSRS tautas deputāti: Avotiņš, Bišers, Blūms, Bresis, Bruss, Vagris, Vanags, Vilcāns, Vulfsons, Gorbunovs, Geiba, Grinovskis, Dambis, Dandzbergs, Zaķis, Zariņš, Kauls, Klibiķe, Laucis, Ločmelis, Lucāns, Neilands, Ņukša, Ozoliņš, Peters, Skudra, Skulme, Tolpežņikovs, Cīrulis, Šļakota, Eizāns, Kosteņecka, Inkēns, Strautiņš, Janeks.

Telefoniski savu atbalstu apliecināja arī Īvāns, Pauls, Plotnieks, Bojārs.