Aicinājums PSRS tautas deputātiem un vēlētājiem

No Barikadopēdija

PSRS tautas deputātu grupa, kas pārstāv Latviju Padomju Savienības Augstākajā Padomē un atbalsta republikas neatkarības ideju, 8. novembrī sanāca kopā, lai apspriestu savu turpmāko darbību PSRS Tautas deputātu ceturtajā kongresā. Tika pieņemts aicinājums PSRS tautas deputātiem un vēlētājiem.

Šāgada decembrī Maskavā sāksies PSRS Tautas deputātu kongress. Tā darbība un lēmumi var tieši ietekmēt Latvijas Republikas ceļu uz valstisko neatkarību.

Atbildība vēlētāju priekšā liek mums aizstāvēt Latvijas tautas izvēli arī Maskavā un Kremlī. Tas jādara, mūsuprāt, vēl jo vairāk tāpēc, ka pēdējā laikā aktivizējas deputāti, kas darbojas deputātu grupā «Sojuz». Par viņu impēriskās politikas mērķiem un metodēm skaidri liecina prasības PSRS prezidentam jebkuriem līdzekļiem atcelt un apturēt 4. maija Deklarācijas aizsāktos procesus Latvijas Republikā. Mēs nevaram neredzēt šo spēku centienus pārņemt savā vadībā visu Latvijas delegāciju un uzstāties PSRS Tautas deputātu kongresā un Augstākajā Padomē visu Latvijas vēlētāju vārdā.

Protams, mēs neesam ievēlēti kā Latvijas Republikas pārstāvji, taču katram no mums pilnvaras darbībai PSRS augstākajā valsts varas orgānā ir devusi noteikta vēlētāju grupa. Šīs pilnvaras pilnā mērā jāizmanto Latvijas Republikas faktiskās neatkarības labā. Tāpēc neizprotama šķiet Latvijas Republikas Augstākās Padomes nevēlēšanās šajā pārejas posmā likt lietā mūsu potenciālu Latvijas stabilas politikas veidošanai austrumos.

Strādājot PSRS parlamentā un piedaloties Padomju Savienības augstāko valsts varas orgānu darbā, Latvijas neatkarības idejai uzticīgie PSRS tautas deputāti tieši un nepastarpināti apliecina Maskavai un visai pasaulei savu un vēlētāju vairākuma gribu.

Uzskatām, ka mūsu darbībai noteikti jābūt saskaņotai ar Latvijas Republikas vadības politisko un saimniecisko kursu. Tāpēc ierosinām LR Augstākajai Padomei kopā ar mums izstrādāt konkrētus priekšlikumus no Latvijas ievēlēto PSRS tautas deputātu darbībai 4. maija neatkarības Deklarācijas īstenošanai.

Savas kompetences un spēju robežās mēs sekmējam līdztiesīgu un suverēnu attiecību iedibināšanos starp Latvijas Republiku un PSRS. Arī šī iespēja ir maksimāli jāizmanto, lai risinātu vienu no būtiskiem pārejas posma uzdevumiem — veidotu Latvijas Republiku kā pilntiesīgu starpvalstu attiecību subjektu ne vien rietumu, bet arī austrumu virzienā. Mēs varam sniegt lielu palīdzību Latvijas Republikas delegācijai tās sakaros un sarunās gan ar PSRS, gan ar KPFSR delegācijām.

Mūsu aktivitātes Maskavā paver Latvijas Republikas demokrātiskajiem spēkiem iespējas attīstīt plaša un vispusīgu sadarbību ar demokrātiskajiem spēkiem citās suverēnās republikās un ārvalstīs.

Neaizmirsīsim, ka deputāta statusu, viņa pilnvaru apjomu un saturu nosaka vēlētāji, viņu dotais uzticības mandāts, intereses un griba, ko paust un pārstāvēt, ir deputāta pienākums. Tāpēc mēs ar šo paziņojumu vēršamies pie visiem republikas demokrātiskajiem spēkiem un vispirmām kārtām, protams, pie saviem vēlētājiem pēc padoma un atbalsta grūtajam, bet, mūsuprāt, pārejas posmā pilnīgi nepieciešamajam darbam kā PSRS Tautas deputātu kongresā, tā PSRS Augstākajā Padomē.

Latvijas brīvība un neatkarība jāatgūst demokrātiskā, parlamentārā un nevardarbīgā ceļā. Esam pārliecināti, ka šobrīd Latvijas Republikas valstiskā atzīšana ir atkarīga no attiecībām ar Maskavu.

Mēs aicinām visus no Latvijas ievēlētos PSRS tautas deputātus konsultēties ar vēlētajiem un izteikt savu viedokli par šeit skartajām problēmām.

PSRS tautas deputāti

V. Avotiņš, G. Bruss, V. E. Bresis, A. Cīrulis, A. Čepānis, A. Dandzbergs, A. Eizāns, J. Geiba, E. Grinovskis, V. Klibiķe, M. Kosteņecka, R. Kukaine, I. Ķezbers, U. Laucis, N. Neilands, L. Ozoliņš, J. Peters, A. Plotnieks, I. Strautiņš, V. Šļakota, J. Vagris, J. Vanags, J. Zaķis

(LETA)