Studenti, uz laukiem!

No Barikadopēdija
LR Ministru Padomes sēde

Vakar notikušajā valdības sēdē pieņēma lēmumu par studentu un skolēnu sūtīšanu uz laukiem novākt ražu. Lēmumā atbalstīts lauksaimniecības ministrijas priekšlikums šogad iesaistīt lauku darbos studentus, vidējo speciālo mācību iestāžu un arodskolu audzēkņus, pamatojoties uz līgumiem, ko lauksaimniecības uzņēmumi noslēguši ar mācību iestādēm. Līgumu slēgšana līdz 31. augustam ir jānoorganizē Lauksaimniecības ministrijai kopā ar Tautas izglītības ministriju un citām ieinteresētajām organizācijām. Sākotnējā projektā bija paredzēts studentu un skolēnu nopelnīto naudu neaplikt ar ienākuma nodokli, taču tas esot pretrunā ar LR likumdošanu, tāpēc šo ierosinājumu noraidīja.

Vēl tika nolemts veikt LR teritorijā esošo namīpašumu «vienotu valsts uzskaiti». Tai ir pakļauti visi namīpašumi neatkarīgi no tā, kā īpašumā vai valdījumā tie atrodas.

Namīpašuma inventarizācijas materiālus paredzēts izmantot namu ekspluatācijas un remonta darbu aprēķinos un atskaites, kā arī namīpašumu denacionalizācijā.

Pēc rūpnīcas «Kompresors» administrācijas un darba kolektīva ierosinājuma pieņemts lēmums par rūpnīcas pārņemšanu no PSRS Radiorūpniecības ministrijas LR jurisdikcijā. Turpmāk «Kompresors» būs LR valsts uzņēmums.

Netiek pieņemts lēmums par lauksaimniecības produktu iepirkumu cenu paaugstināšanu. Finanšu ministrs E. Siliņš paskaidroja, ka šo lēmumu var pieņemt tikai kopā ar diferenciālās rentes iekasēšanas mehānisma izstrādāšanu, tāpēc valdība uzdeva līdz 31. augustam Finanšu ministrijai kopā ar Lauksaimniecības ministriju sagatavot lēmumu projektus, ko pēc tam jāapstiprina Augstākajai Padomei.

 

 A. Ērglis