Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)

No Barikadopēdija

Piektdien, 24. novembrī, beidzās kārtējā Lietuvas Augstākās Padomes sesija, kurai pagājušonedēļ bija piesaistīta galvenā sabiedrības uzmanība. Taču laikam gan šī sesija nebija pelnījusi tik lielu ievērību, jo tajā pieņēma visai maz svarīgu lēmumu. Tiesa, tika pieņemts likums par nacionālajām minoritātēm un tika izveidota komisija, kurai jāizstrādā Lietuvas nacionālās neatkarības atjaunošanas plāns. Taču zināmu piesardzību izraisa apstāklis, ka šajā komisijā iekļauti daudzi Lietuvas KP CK aparāta darbinieki.

Sesijā neizskatīja arī Konstitūcijas 6. panta lietderību, kā arī jautājumus par pensiju paaugstināšanu un par arodbiedrību lomu sabiedrībā. Toties klātesošie «vienojās», ka Lietuvas Augstākās Padomes deputātu vēlēšanas notiks 1990. gada 24. februārī.

Krimināla rakstura interesi izraisīja divu Klaipēdas deputātu stāstījums par ceļojumu uz Viļņu, kura gaitā automašīnas vadītājs ietiepīgi centies izraisīt avārijas situāciju. Tas bijis saistīts nevis ar ceļa apstākļiem, bet gan ar abu deputātu nostāju sociālā taisnīguma jautājumos. Patlaban automašīnas vadītājs ir aizturēts un notiek izmeklēšana.

Svētdien Viļņā notika Černobiļas upuru piemiņai veltīts pasākums, kas vienlaikus bija atgādinājums par Lietuvas teritorijā darbojošos Ignalinas AES. Tās reaktors ir analoģisks Černobiļas reaktoram, turklāt daudz jaudīgāks…

Ignalinas AES patlaban strādā TATJNA (starptautiskā atomenerģijas aģentūra) komisija, kas izvairās sniegt konkrētu ekspertslēdzienu par Ignalinas AES stāvokli. Šī komisija Lietuvā ir otro reizi pēc kārtas un vienā un tajā pašā sastāvā!

Lietuvas sociāldemokrātiskā partija savā konferencē ir noteikusi kongresa norises laiku — 1989. gada 2. un 3. decembri. Šis būs Lietuvas sociāldemokrātu 14. kongress, bet pagaidām viņu taktika ne ar ko neatšķiras no citu sabiedrisko formējumu taktikas, un programma daudzviet dublē Lietuvas KP programmatiskās nostādnes.

Nedēļas nogalē pēc 53 gadu pārtraukuma savu darbību atsāka skolu un studējošās jaunatnes katoļu organizācija «Atjitis» — «Nākamība». Šīs organizācijas devīze: «Atjaunotne caur Kristu».

Līdz 2. decembrim Viļņā darbu turpinās konference par sociālisma demokratizācijas problēmām, kurā piedalās lietuviešu un poļu zinātnieki. Konferencē tiek risināts jautājums par lietuviešu «Sajūdis» un poļu «Solidarnosc» attīstības kopīgām iezīmēm, un tādējādi šis pasākums ir viens no daudzajiem, kas vērsts uz sprieguma mazināšanu starp Viļņas novadā dzīvojošiem lietuviešiem un poļiem.

Viļņā notika arī skaistuma konkurss «Mis Viļņa», un tā organizatori apgalvoja, ka nākamvasar notikšot konkurss «Miss World Lithuania» — citiem vārdiem sakot, lietuviešu skaistākā meitene, iespējams, tiks atrasta nevis pašā Lietuvā, bet gan klaida lietuviešu vidū.

Vispār nākamā vasara Lietuvā solās būt ļoti jauka, jo notiks jau arī Dziesmu svētki un…

 

SIGITA URBANOVIČŪTE

 

P. S. Iespējams, ka arī latviešu skaistākā zeltene mīt kaut kur Mičiganas ezera krastos vai klīst pa Londonas biezo miglu?

Tātad — «Miss World Latvia»?

Tikai vai mūsu konkursā skaistais dominēs kā tautu vienojošs simbols, kā tas ir lietuviešiem, vai atkal…

Attēlā: no kreisās «Mis Tallina, «Mis Rīga», «Mis Moldāvija, «Mis Lietuva» Viļņas skaistuma konkursā.

V. Ščiavinska(«Komjaunimo Tiesa») foto