LTF II sasaukuma Domes lēmumi

No Barikadopēdija

Rīgā
1990. gada 24. februārī

Ieteikt LPSR Augstākajai Padomei pieņemt lēmumu par neatliekamām sarunām ar PSRS valdību Latvijas Republikas tiesiskā statusa noteikšanas un valstiskās neatkarības atjaunošanas jautājumā, kā arī šo sarunu uzsākšanai pilnvarot PSRS tautas deputātu delegāciju. Par delegācijas vadītāju ierosinām pilnvarot vienu no š. g. 20. februāra LPSR AP Prezidijā izveidotās attiecīgo sarunu sagatavošanas komisijas vadītājiem — PSRS tautas deputātu Ilmāru Bišeru.

* * *

Latvijas Tautas frontes Dome vēršas LPSR Augstākās Padomes Prezidijā ar prasību atcelt š. g. 22. februārī Daugavpils pilsētas TDP pieņemto nelikumīgo lēmumu Daugavpilī sarīkot referendumu par suverēnas Latvijas nākotnes statusu reizē ar republikas Augstākās Padomes vēlēšanām š. g. 18. martā.

D. ĪVĀNS,

Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs