Pateicība

No Barikadopēdija

Baltijas tautu varmācīgas pakļaušanas sākuma — 1939. gada 23. augusta — piecdesmit gadu atcere šovasar bija svarīgākais notikums Latvijā. Triju republiku demokrātisko kustību organizētā akcija «Baltijas ceļš» pēc nozīmības un dalībnieku skaita bija Eiropas mēroga notikums ar vēl nebijušu atsaucību tautā. Pasākums noritēja organizatoriski augstā līmenī, un tā laikā notika iedzīvotāju aptauja, par kuras rezultātiem ziņosim presē atsevišķi.

Šai sakarā Latvijas Tautas frontes valde izsaka pateicību un atzinību LTF Cēsu, Bauskas, Valmieras, Rīgas rajonu, kā arī vairāku Rīgas pilsētas rajonu nodaļām par priekšzīmīgo akcijas organizēšanas darbu, kā arī par sekmīgu mītiņa norisi Latvijas robežpunktos posmos Rūjiena—Nuija (Latvija — Igaunija) un Bauska—Pasvale (Latvija— Lietuva). Liels atspaids akcijas «Baltijas ceļš» organizēšanā bija arī Cēsu, Bauskas, Valmieras rajonu un Rīgas rajona TDP izpildkomiteju atbalsts. Izsakām savu atzinību arī tiem dažādo demokrātisko organizāciju darbiniekiem, kuri bija atbildīgi par sekmīgu akcijas gaitu Rīgas centrā. Latvijas Tautas frontes valde izsaka īpašu pateicību akcijas «Baltijas ceļš» Latvijas iecirkņa koordinatoru centrālajai grupai.

Tautas frontes Domes valde izsaka atzinību arī masu informācijas līdzekļiem, kas tiem atvēlētā raidlaikā un avīžplatības robežās atspoguļoja notikumu gaitu.

Sirsnīgi pateicamies visiem, visiem, kas akcijas laikā mēroja tuvus un tālus ceļus, lai kopīgi saslēgtos mūsu tautas vienotības, apņēmības un brīvības ilgu ķēdē. Paldies jums visiem, draugi!

 

LTF VALDE