Par gatavošanos plēnumam

No Barikadopēdija

10. janvārī notika Latvijas Komunistiskās partijas CK ideoloģiskās komisijas sēde. Tajā bija aicināti piedalīties partijas rajonu un pilsētu komiteju sekretāri ideoloģijas jautājumos. Sēdi vadīja Latvijas Komunistiskās partijas CK ideoloģijas daļas vadītājs A. Gruduls.

Tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar gatavošanos gaidāmajam partijas Centrālās Komitejas plēnumam. Šai sakarā sēdes dalībnieki rūpīgi analizēja sabiedriski politisko situāciju republikā.

Diskusijas gaitā tika apspriests masu informācijas līdzekļu kardinālas pārkārtošanas koncepcijas projekts, ko nodos izskatīšanai plēnumā.

Koncepcijas projektā akcentēta doma, ka Latvijas Komunistiskajai partijai jākoncentrē spēki vispirms savu masu informācijas līdzekļu vadīšanai.

Sakarā ar gatavošanos Latvijas PSR tautas deputātu vēlēšanām sēdes dalībnieki apsprieda vietējo padomju vēlēšanu rezultātus un atzīmēja, ka cīņā par vēlētāju balsīm nepieciešama elastīgāka taktika.

Latvijas ĻKJS CK pirmais sekretārs I. Priedītis iepazīstināja sēdes dalībniekus ar situāciju republikas komjaunatnē un ar galvenajām tendencēm, kas vērojamas jaunatnes kolektīvos.

 

LATINFORM