Uzņēmumu un organizāciju darbaļaudis!

No Barikadopēdija
Rīgas Balss, Nr. 70 (1990-03-29)

Pietiekami ilgu laiku jūsu vārdā mēģina runāt tā dēvētā apvienotā darba kolektīvu padome, kas noorganizēta dziļas slepenības apstākļos (televīzijas žurnālistiem nebija atļauts piedalīties).

Repeublikas darbaļaudis lieliski zina, kā un cik «demokrātiski» tika organizēta darba kolektīvu padome, kur vairākumā ir uzņēmumu, partokrātijas vadītāji un komandējoši administratīvā aparāta piekritēji.

Viņiem darbaļaužu intereses ir svešas. Apvienotā darba kolektīvu padomes darbība vērsta uz sašķelšanos pēc nacionālās pazīmes, naida kurināšanu strādniekos. Savas domas viņi izteica runās tikšanās reizē Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā Komitejā („Cīņa”, „Sovetskaja Latvija”, 27.02.90).

Uzņēmumu un organizāciju darbaļaudis! Vēlreiz apsveriet, cik mērķtiecīga ir jūsu piedalīšanās aparāta darbinieku rīkotajos pasākumos.

 

LATVIJAS STRĀDNIEKU

SAVIENĪBAS VALDE