Vārdi, kuriem uzticas

No Barikadopēdija
[[RB19890105|]]

Latvijas PSR darba kolektīvi turpina izvirzīt PSRS tautas deputātu kandidātus. Vi­ņu vidū minēts ari medicīnas zinātņu doktors, profesors, PSRS MZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūta direktors Viktors Kalnbērzs. Oktobra rajona 295. nacionāli teritoriālajā vēlēšanu apgabalā viņa kandidatūra tika izvirzīta dzelzceļa prettuberkulozes dispansera un republikas Veselības aizsardzības ministrijas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūta mediķu sapulcēs.

Notika Bauskas 1. vidusskolas pedagogu kolektīva sapulce. Tajā tika pieņemts lēmums par deputāta kandidātu no Bauskas 298. nacionāli teritoriālā vēlēšanu apgabala izvirzīt laikraksta «Padomju Jaunatne» redaktoru Andreju Cīruli.

Savu kandidātu no Ļeņina rajona 706. teritoriālā vēlēšanu apgabala izvirzījusi ražošanas apvienības «Radiotehnika» darba kolektīva konference. Par kandidātu kļuvis šīs apvienības brigadieris, partijas komitejas loceklis Viktors Černišovs.

No Ļeņina rajona 289. na­cionāli teritoriālā vēlēšanu apgabala izvirzīta tekstilgalantērijas izstrādājumu fabrikas «Lenta» mežģīņu ceha meis­tare Marija Fomičeva.

PSRS tautas deputātu kandidātu sarakstu no mūsu republikas papildinājusi arī Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas pilsētas Kirova rajona komitejas pirmās sekretāres Mārītes Rukmanes kandidatūra. Viņa izvirzīta Kirova rajona 296. nacionāli teritoriālajā vēlēšanu apgabalā.

Republikas kara un darba veterānu padomes paplašinātajā plēnumā tika apspriesta Latvijas Republikāniskās kara un darba veterānu padomes priekšsēdētāja Viktora Krūmiņa kandidatūra. Plēnums ieteica viņu izvirzīšanai par PSRS tautas deputāta kandidātu no šīs sabiedriskās organizācijas.

Latvijas ĻKJS CK biroja paplašinātajā sēdē tika pieņemts lēmums ieteikt izvirzīšanai par PSRS tautas deputātu kandidātiem četrus komjaunatnes pārstāvjus — Latvijas ĻKJS CK pirmo sekretāru Ivaru Priedīti, republikas ĻKJS Rīgas pilsētas komitejas pirmo sekretāru Ziedoni Čeveru, Latvijas PSR ZA Mikrobioloģijas institūta jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku Andri Vilcānu un Lielauces ciema padomes izpildkomitejas priekšsēdētāju Gundaru Neimani.

Latvijas ķīmisko tautas patēriņa preču ražošanas apvienības darba kolektīva konference, kurā uzņēmuma darbaļaudīm bija jāizvirza savs PSRS tautas deputāta kandidāts, noritēja lietišķā atmosfērā. Saruna galvenokārt bija par uzņēmuma likteni, par tā uzdevumiem un iespējām jaunajos saimniekošanas apstākļos. Šīs piecgades trijos gados kolektīvs virs piecgades uzdevuma saražojis produkciju par 29,5 miljoniem rubļu, darba ražīgums cēlies vairāk nekā par vienu trešdaļu. Tas devis iespēju manāmi uzlabot apvienības ekonomiskos rādītājus un prāvu daļu līdzekļu asignēt sociālās infrastruktūras attīstībai — arī dzīvojamo namu un pansionāta celtniecībai Jūrmalā.

Runādams konferencē, strādnieks J. Dižbite ierosināja izvirzīt par PSRS tautas deputāta kandidātu 295. nacionāli teritoriālajā vēlēšanu apgabalā apvienības ģenerāldirektoru V. Solovjanovu.

V. Solovjanovs izklāstīja savas darbības platformu gadījumā, ja viņu ievēlēs par PSRS tautas deputātu.

Ar balsu vairākumu darba kolektīva konference nolēma izvirzīt par PSRS tautas deputāta kandidātu 295. nacionāli teritoriālajā vēlēšanu apgabalā Latvijas ķīmisko tautas patēriņa preču ražošanas apvienības ģenerāldirektoru Vjačeslavu Solovjanovu.

4. janvārī mašīnbūves ražošanas apvienības darba kolektīva konferencē par PSRS Tautas deputāta kandidātu 291. vēlēšanu apgabalā izvirzīts Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komitejas pirmais sekretārs Arnolds Klaucēns.

707. vēlēšanu apgabalā šajā pašā konferencē par deputāta kandidātu izvirzīts Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks.

 

LATINFORM

 

 

Republikā turpinās PSRS tautas deputātu kandidātu izvirzīšana. Rīgas traleru un refrižeratoru flotes darba ko­lektīva delegātu sanāksme izvirzīja par tautas de­putāta kandidātu 708. Proletāriešu rajona te­ritoriālajā vēlēšanu ap­gabalā Latvijas Komunistis­kās partijas CK pirmo sekre­tāru Jāni Vagri. Šajā sapulcē par tautas deputāta kandidā­tu no 295. Oktobra rajona nacionāli teritoriālā vēlēšanu apgabala izvirzīja Latvijas zivju rūpniecības ražošanas apvienības ģenerāldirektora pirmo vietnieku, Rīgas tra­leru un refrižeratoru flotes bāzes priekšnieku Vasiliju Poļivaniju.

Attēlos:

Nodaļas priekšnieks A. Žukovs ierosina izvirzīt par PSRS tautas deputāta kandidātu bāzes priekšnieku V. Poļivaniju.

Sapulce. Kandidatūru ap­spriešanas laikā.

 

U. Pāžes un V. Semjonova foto

(LATINFORM)