1987

No Barikadopēdija

Janvāris

 • 8. janvāris — LKP CK Propagandas un aģitācijas nodaļas un Kultūras, zinātnes un mācību iestāžu nodaļas ziņojumā nosodītas publikācijas presē, kas prasa latviešu valodas zināšanas, kā arī to, ka «Mikrofona-86» aptaujā uzvarējusi dziesma «Dzimtā valoda»  
 • 13. janvāris — Preses namā notiek Latvijas PSR Žurnālistu savienības VII kongress  
 • 16. janvāris — Darbu beigusi Latvijas PSR Ministru Padomes izveidotā komisija Daugavpils HES tehniskā projekta papildu ekspertīzei (vairāk...)
 • 25. janvāris — Jūrmalas un Rīgas piekrastē atlūst lieli ledus gabali, uz kuriem atrodas ap pusotra tūkstoša bļitkotāju. Notiek liela glābšanas operācija  
 • 26. janvāris — Rīgas kinoteātros sāk demonstrēt Jura Podnieka filmu «Vai viegli būt jaunam?»  
 • 27. janvāris — Notiek PSKP CK plēnums. Dienas kārtībā: «Par pārkārtošanos un partijas kadru politiku»  
 • 29. janvāris — Eiropas Padomes parlamentārajā sesijā Strasbūrā piedalās PBLA pārstāvji Gunārs Meierovics un Vija Freimane. EP pieņem rezolūciju, aicinot PSRS respektēt Baltijas valstu tiesības uz pašnoteikšanos  
 • 30. janvāris — Latvijas PSR arodbiedrību XII kongress  

Februāris

 • 5. februāris — Miris Klāvs Elsbergs  
 • 13. februāris — LĻKJS XXII kongress  
 • 17. februāris — Mihaila Gorbačova vizīte Rīgā (vairāk...)
 • 25. februāris — Vides aizsardzības kluba (VAK) dibināšana (vairāk...)
 • 27. februāris — Tiek parakstīts Latvijas PSR un Igaunijas PSR darbaļaužu 1987. gada sociālistiskās sacensības līgums  
 • 28. februāris — Vides aizsardzības kluba (VAK) reģistrēšana (vairāk...)

Marts

 • 3. marts — LPSR Ministru Padome pieņem lēmumu par sadzīves pakalpojumu un sabiedriskās ēdināšanas kooperatīvu izveidošanu  
 • 19. marts — "Padomju Jaunatnē" publicēts programmatiskais VAK aicinājums (vairāk...)
 • 20. marts — Baltijas kinodokumentālistu tikšanās  
 • 21. marts — LKP CK plēnums par pārkārtošanās un demokratizācijas jautājumiem  

Aprīlis

 • 1. aprīlis — Pirmie Valodas svētki  
 • 3. aprīlis — "Padomju Jaunatne" iesāk veidot sadaļu «a. k. 4»  
 • 15. aprīlis — VĻKJS XX kongress  
 • 23. aprīlis — LPSR Ministru Padome pieņem lēmumu par individuālo darbu  
 • 24. aprīlis — Padomju Latvijas skolotāju V kongress  
 • 25. aprīlis — LKP CK plēnums par problēmām republikas ekonomiskajā un sociālajā attīstībā  
 • 28. aprīlis — Nodibināts Latvijas Kultūras fonds (vairāk...)

Maijs

 • 11. maijs — Latvijā notiek fotoakcija, kas iemūžina šajā dienā notiekošo  
 • 20. maijs — A. Čaka pieminekļa apgānīšana, kas izsauc lielu rezonansi sabiedrībā  
 • 20. maijs — «Padomju Jaunatne» un «Sovetskaja molodež» publicē Elitas Veidemanes un Borisa Feldmaņa reportāžas no Rīgas 2. un 17. vidusskolas, kas iesāk plašas diskusijas par starpnacionālo attiecību jautājumiem  
 • 24. maijs — XX Vissavienības kinofestivālā Tbilisi Jura Podnieka filma «Vai viegli būt jaunam?» saņem galveno godalgu  
 • 27. maijs — Latvijas teritorijā N. Svistunovs nozog un aizlido uz Zviedriju ar Aeroflotes lidmašīnu AN-2  

Jūnijs

 • 1. jūnijs — PSRS Augstākās Padomes Prezidijs izdod dekrētu «Par atbildību par kandžas tecināšanu»  
 • 7. jūnijs — Jaunatnes Preses svētki. Dzegužkalna atdzimšana (vairāk...)
 • 11. jūnijs — PSKP CK Politbiroja lēmums par pāriešanu uz pilnīgu saimniecisko aprēķinu un pašfinansēšanos  
 • 11. jūnijs — PSKP CK Politbirojs izskata jautājumu par Kazahijas PSR, kur notikusi atkāpšanās no ļeņiniskajiem nacionālās politikas principiem, pieļautas šovinisma un nacionālisma, nacionālās noslēgtības un augstprātības izpausmes  
 • 13. jūnijs — Notiek LKP CK nacionālo un starpnacionālo attiecību komisijas sēde, kura izskata jautājumu par krievu un latviešu valodu mācīšanu mācību iestādēs  
 • 14. jūnijs — «Helsinki-86» akcija pie Brīvības pieminekļa. Lai to izjauktu, pie pieminekļa notiek riteņbraucēju sacensības (vairāk...)
 • 14. jūnijs — ASV vietējās latviešu apvienības 24 latviešu centros vienlaikus rīko demonstrācijas  
 • 25. jūnijs — PSKP CK plēnums par ekonomikas vadības radikālu pārkārtošanos  
 • 26. jūnijs — PSKP CK Plēnums nolemj sasaukt PSKP XIX Vissavienības konferenci  
 • 27. jūnijs — Siguldā notiek Latvijas PSR etnogrāfisko un folkloras ansambļu II salidojums  

Jūlijs

 • 10. jūlijs — LPSR Augstākās Padomes sesija par uzņēmumu un personīgo palīgsaimniecību attīstību  
 • 21. jūlijs — Latvijas PSR valsts prēmiju piešķiršana  
 • 21. jūlijs — Notiek svinības par godu 47. gadadienai, kopš Latvija atjaunota padomju vara  
 • 25. jūlijs — LKP CK plēnums par pārkārtošanās jautājumiem  
 • 28. jūlijs — Kristīgās kustības «Atdzimšana un atjaunotne» pirmā sapulce  

Augusts

 • 3. augusts — LKP CK nacionālo un starpnacionālo jautājumu komisijas sēde par valodu apguves jautājumiem  
 • 3. augusts — Notiek LKP CK nacionālo un starpnacionālo attiecību komisijas sēde, kurā izskata divvalodības jautājumus  
 • 5. augusts — Latvijā svinīgi atzīmē 47. gadadienu kopš Latvijas PSR uzņemta PSRS sastāvā  
 • 9. augusts — Latvijā sākas PSRS un Somijas jaunatnes draudzības festivāls  
 • 9. augusts — Tiek publicēts LKP CK, Latvijas PSR Ministru Padomes un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes lēmums «Par pasākumiem demogrāfiskās situācijas uzlabošanai republikā» (vairāk...)
 • 15. augusts — Jāņa Rudzutaka 100. dzimšanas dienas atzīmēšana  
 • 20. augusts — Iznāk grāmata «Jūrmalas dialogi» (vairāk...)
 • 20. augusts — Berlīnē aptuveni 350 latvieši no 4 kontinentiem piedalās demonstrācijā pret PSRS okupāciju. Demonstrāciju pārraida vācu televīzija  
 • 21. augusts — «Literatūra un Māksla» publicē J. Jaunsudrabiņa patriotisko eseju «Piemini Latviju!»  
 • 23. augusts — Čatokvas konference ASV, 1987 (vairāk...)
 • 23. augusts — Rībentropa-Molotova pakta noslēgšanas gadadienai veltīts mītiņš pie Brīvības pieminekļa. Milicija piekauj un aiztur sapulcējušos (vairāk...)
 • 23. augusts — Vašingtonā pie Linkolna pieminekļa 15 jaunieši — ALA biedri — protestē pret Molotova-Rībentropa paktu un piesaka bada streiku  
 • 25. augusts — LKP CK vadība uzdod visiem masu informācijas līdzekļiem publicēt plašas materiālus sērijas, kas nosodītu notikumus pie Brīvības pieminekļa 23. augustā kā ārzemju radiobalsu sakūdītu ekstrēmistu izlēcienus  

Septembris

 • 4. septembris — Latvijas Kultūras fonda aicinājums, kurā atainoti LKF darbības virzieni  
 • 10. septembris — LKP CK birojs, pamatojoties uz «Sovetskaja Latvija» publicēto materiālu «Uzticība pienākumam» uzdod veikt papildpasākumus patriotiskā un internacionālā darba pastiprināšanai  
 • 18. septembris — VDK darbinieku sagatavotais materiāls "Padomju Jaunatnē" u. c. avīzēs «Farizeji» bez maskas (vairāk...)
 • 23. septembris — PSKP CK lēmums par pārtikas jautājuma risināšanu  
 • 28. septembris — P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē pirmo reizi notiek rektora vēlēšanas. Par rektoru tiek ievēlēts Juris Zaķis  

Oktobris

 • 2. oktobris — Grupas «Helsinki-86» memorands, kurā formulēti priekšlikumi reformām politisko, nacionālo, sociālo, ekonomisko un garīgo attiecību jomā (vairāk...)
 • 2. oktobris — Rīgas pilsētas partijas aktīva sanāksme par iedzīvotāju un jaunatnes internacionālās audzināšanas darba uzlabošanu.  
 • 6. oktobris — «Helsinki-86» sāk izdot žurnālu «Auseklis». LPSR Ministru Padome nedod atļauju tā izplatīšanai  
 • 8. oktobris — LKP CK lēmums par iedzīvotāju un jaunatnes internacionālās audzināšanas darba uzlabošanu. No darba tiek atbrīvots «Literatūras un Mākslas» redaktora vietnieks Viktors Avotiņš, kurš pēc tam kļūst par žurnāla «Daugava» atbildīgo sekretāru un galvenā redaktora vietnieku  
 • 9. oktobris — Rīgas pilsētas svētki  
 • 14. oktobris — Nodibināts V. I. Ļeņina PSRS Bērnu fonds  
 • 17. oktobris — Sākas X Valodas prakses dienai veltītie pasākumi  
 • 21. oktobris — PSKP CK plēnums par gatavošanos Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienai  
 • 21. oktobris — Publicēts Latvija Kultūras fonda priekšsēdētāja Imanta Ziedoņa aicinājums, kurā paziņots par LKF Daugavas, Jukuma Vācieša piemiņas un Spīdolas fondu nodibināšanu (vairāk...)
 • 23. oktobris — Notiek trešais ALA organizētais Nacionālpolitiskais seminārs Vašingtonā ar vairāk nekā 100 dalībniekiem — dažādo latviešu centrālo organizāciju un ASV valdības pārstāvjiem  
 • 24. oktobris — VAK mītiņš «Par tīru gaisu» no laukuma VEF Kultūras nama priekšā tiek pārcelts uz pils zāli  
 • 28. oktobris — LKP CK rīkota kultūras un mākslas darbinieku konference «Lielais Oktobris un mūsdienas». Pamatreferātu lasa LKP CK sekretārs A. Gorbunovs  

Novembris

 • 5. novembris — PSRS Ministru Padomes lēmums par Daugavpils HES celtniecības pārtraukšanu (vairāk...)
 • 7. novembris — Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadiena (vairāk...)
 • 13. novembris — LPSR Augstākās Padomes paziņojums "Par melīgajiem izdomājumiem par Padomju Latviju un ASV Kongresa locekļu rupjo provokatorisko iejaukšanos mūsu republikas lietās» (vairāk...)
 • 16. novembris — Latvijas PSR Augstākās Padomes deputātu grupa ASV vēstniecībā Maskavā nodod Protesta paziņojumu. ASV vēstniecības otrais sekretārs Tomass Grehems paziņo, ka ASV valdība nav atzinusi Baltijas valstu iekļaušanu PSRS sastāvā (vairāk...)
 • 18. novembris — Darbaļaužu mītiņš Strēlnieku laukumā Latvijas PSR atbalstam (vairāk...)
 • 18. novembris — Baltijas kara apgabala karaspēks aplenc Brīvības pieminekli, lai nepieļautu ziedu nolikšanu u.c. akcijas  
 • 18. novembris — Divi latviešu jaunieši, iecementējuši kājas 500 mārciņu smagos bluķos, pie Padomju Savienības vēstniecības ASV, protestēja pret ASV okupāciju, saucot: «Brīvību Baltijas valstīm! Brīvību Latvijai!»  
 • 21. novembris — Sākas "Padomju Jaunatnes" un Latvijas TV akcija V. Lāča Latvijas PSR Valsts Bibliotēkas grāmatu glābšanai. Iniciatīvas autori - Andrejs Cīrulis un Inta Lehmusa - Briede. To atbalsta LTV darbinieki Ojārs Rubenis un Edvīns Inkēns. Tiek ielikts faktiskais pamatakmens Gaismas pilij (vairāk...)

Decembris

 • 3. decembris — Izdevniecība «Avots» sāk izdot grāmatu sēriju «Latvijas likteņgadi»  
 • 8. decembris — Latvijas Kultūras fonds ierosina mainīt Vecrīgas ielu nosaukumus (vairāk...)
 • 8. decembris — Sākas M. Gorbačova oficiālā vizīte ASV  
 • 8. decembris — Sakarā ar Mihaila Gorbačova vizīti Vašingtonā pie Baltā nama notiek baltiešu demonstrācija    
 • 11. decembris — «Padomju Jaunatnē» publicēta Daugavpils Pedagoģiskā institūta 95 studentu parakstītā atklātā vēstule dzejniekam Jānim Peteram un režisoram Valentīnam Maculēvičam «Vai Daugavpilī būs latviešu teātris?», ar ko iesākas plaša diskusija sabiedrībā (vairāk...)
 • 12. decembris — Latvijas Komunistiskās partijas CK propagandas un aģitācijas nodaļā tiek izveidots nacionālo attiecību sektors, ko vada vēstures zinātņu kandidāts J. Goldmanis (vairāk...)
 • 29. decembris — Valmierā notiek republikas zinātniskajā konference, kas veltīta Latvijas strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomju II kongresa 70. gadadienai (vairāk...)