Aicina Krievijas latviešu biedrība

No Barikadopēdija

No biedrības dibināšanas dienas ir pagājis pusgads. Daudzpusīgais biedrības darbs ir izvērsies jo plaši gan repatriācijas, gan kultūras, gan vēstures materiālu vākšanas un dokumentācijas jomā. Radusies nepieciešamība atkal pulcēt biedrus vienkopus. Vajadzīgs biedru padoms, kā prasmīgāk vākt tik nepieciešamos vēstures faktus un cilvēku atmiņas, jo aizsaulē viens pēc otra aiziet grūtu mūžu nodzīvojušie Krievijas latvieši. Sanāksmē jāapspriež daudz svarīgu jautājumu par mājup atgriešanos tiem, kuri joprojām nesekmīgi meklē ceļus uz Latviju. Lauku rajonos jāorganizē biedrības palīgcentri.

Tikpat aktuāli jautājumi ir valodas un kultūras tradīciju atjaunošana. Paldies tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri atsaucās uz biedrības aicinājumu braukt mācīt latviešu bērnus dzimtajā valodā uz Baškīriju un Lejas Bulānu Sibīrijā. Pagājuši jau 52 gadi, kopš Krievijā tika likvidētas latviešu skolas, nu tās atkal tiek atvērtas. Mums jāapzinās — tas ir ļoti nozīmīgs vēstures mirklis.

16. septembrī plkst. 10 VEF Kultūras pils Sarkanajā zālē notiks Krievijas latviešu biedrības sanāksme. Aicināti visi biedrības biedri, kā arī visi, kas vēlas iestāties KLB. (Līdzi jāņem 2x3 cm formāta fotokartītes apliecību saņemšanai.) Uzziņas pa tālruņiem 276165 un 224842.

 

A. BOĻŠEVICA,

Krievijas latviešu biedrības priekšsēdētāja