Vienotiem

No Barikadopēdija

Г   РИГА НАРОДНЫЙ ФРОНТ ЛАТВИИ

РАЗДЕЛЯЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ В ПРИБАЛТИКЕ СЧИТАЕМ НЕПРАВОМОЧНЫМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПСС ОТ 26 АВГУСТА 1989 ГОДА ДО ПЛЕНУМА ЦК ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ ПРОТЕСТУЕМ ПРОТИВ АППАРАТНЫХ ИГР ЗА СПИНОЙ КОММУНИСТОВ СТРАНЫ Н АНДРЕЕВ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ЖУРНАЛА НОВОЕ ВРЕМЯ ЧЛЕН КПСС С 1975 Г Ю ЩЕКОЧИХИН ОБОЗРЕВАТЕЛЬ И ЧЛЕН ПАРТБЮРО ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ А ГОЛОВКОВ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ И ЧЛЕН ПАРБЮРО ЖУРНАЛА ОГОНЕК М ШИЛОВ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ЧЛЕН ПАРТБЮРО ГОСТЕЛЕРАДИО СССР

***

VIENOTIEM

jāiet tālāk pa izraudzīto ceļu. Jo cita nav. PSKP CK 26. augusta paziņojums mūs nespēj atsviest atpakaļ. Ja vajadzēs, vēlreiz iziesim uz Baltijas ceļa. Vēl vienotāki un stiprāki.

Tādi savā pārliecībā bija tie daudzie cilvēki no dažādām republikas vietām, kuri svētdienas pēcpusdienā pulcējās Vecpilsētas ielas pagalmiņā. Pie LTF ēkas, kur tajā laikā notika tautas deputātu, LTF aktīvistu sanāksme.

Šādu attieksmi apliecina arī daudzās telegrammas, kas jau trešo dienu no Latvijas ceļo uz Maskavu. Arī uz Latvijas Tautas fronti. Tās adresētas gan tautas deputātiem, gan LTF Domei, gan D. Īvānam personiski. No ģimenēm (Smitiem Liepājā, Dubaviem Valmierā, Dresleriem Rīgā, Luteriem un Kursinskiem Ogrē…), no darba kolektīviem (Republikas klīniskās infekcijas slimnīcas LTF biedri), no atsevišķiem cilvēkiem. No latviešiem, ukraiņiem, poļiem, krieviem.

***

«Novēlam spēku, aizstāvot Lietuvu, aizstāvot Latviju, aizstāvot Igauniju.»

***

«Nepiekrītam PSKP CK paziņojumam. Atbalstām valdību, Tautas fronti.»

***

«Sadosimies rokās cieši un uz priekšu — par taisnību un brīvību. Pietiks mums vergot, būt otrās šķiras cilvēkiem un ļauties apmelojumiem. Būsim vienoti!»

***

«Mēs esam miera tauta, bet prasām brīvību savu bērnu dzīvības vārdā.»

Paldies visiem, kas rakstīja, kas vēl tikai rakstīs…

I. KALVEITE