Metropārdomas nerimstas

No Barikadopēdija

Ļoti daudz cienījamu cilvēku — Latvijas literātu — bija sanākuši vienkop savas savienības telpās, lai atklātajā partijas organizācijas sapulcē paklausītos, ko stāstīs Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks.

Rīgas sociālās attīstības tendences — tāds bija temats, par ko runāja A. Rubiks. Bija interesanti dati par dzīvokļu celtniecību — izpildkomitejas priekšsēdētājs uzskatīja, ka dzīvokļu programma 2000. gadā tiks izpildīta. Bija pārdomas par dzeramā ūdens problēmām pilsētā. Taču galveno interesi izraisīja metro.

Jautājumu par metro celtniecību lemšot Tautas deputātu padomes sesijā. Vai tautas ievēlētie deputāti paudīs tautas gribu? Vai viņi attaisnos tās dāvāto uzticību? Bet — ja neattaisnos?...

Savas pārdomas izteica rakstnieki Ingrīda Sokolova, Egons Līvs un citi. Rakstniekiem nebija arī saprotams, kālab gan Rīgas pilsētas izpildkomitejai vajadzēja tā steigties ar metro piemiņas medaļas pagatavošanu.

Andris Jakubāns bilda, ka nedrīkst cilvēkiem pārmest aktivitāti. Sociālā aktivitāte liecina par tautas mošanos. Cienīdams Alfrēdu Rubiku, kas Rīgas labā ir izdarījis patiešām ļoti daudz — kā neviens cits viņa priekšgājējs, Andris Jakubāns izteica cerību, ka priekšsēdētāja popularitāte nemazināsies. Taču nekas jau nav mūžīgs...

Taču vēl pirms šīs sapulces rakstnieki sanāca kopā arī pilnsapulcē, kuras lēmumu viņi vēlējās darīt zināmu plašākai sabiedrībai. Lūk, šī vēstule.

«Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejai

Laikraksta «Padomju Jaunatne» redakcijai

Latvijas PSR rakstnieki kopsapulcē uzskatīja par nepieciešamu izteikt savu attieksmi pret problēmām, kas šobrīd atrodas Latvijas galvaspilsētas un visas republikas iedzīvotāju uzmanības centrā, proti — par Rīgas metro celtniecības projektu.

Publikācijas presē, radio un TV raidījumi liecina, ka joprojām pat kompetentu speciālistu vidū nav vienprātības par metro celtniecības lietderību, izskan nopietnas un argumentētas speciālistu bažas par Vecrīgas likteni metro celtniecības rezultātā, par to, ka gadu desmitus ilgā būvēšana saasinās esošās un radīs jaunas sociāli ekonomiskās problēmas Rīgas iedzīvotājiem. Vai republikas un pilsētas vadība ir nopietni aplūkojusi alternatīvus transporta problēmas risinājuma variantus? Vai šobrīd netiek ignorēta lielum lielā iedzīvotāju vairākuma negatīvā attieksme pret metro celtniecību?

Uzskatām, ka jautājums par metro būvēšanas iespējamām sekām nav pietiekami dziļi zinātniski izpētīts un riskēt ar galvaspilsētas nākotni nedrīkstam. Uzskatām, ka mums nav morālu tiesību ņemt no valsts kabatas simtiem miljonu rubļu, nezinot, vai to izlietošana ir mērķtiecīga un lietderīga. Uzskatām, ka metro celtniecības reāli pastāvošā vistautas apspriešana pauž tautas gribu, kas ņemama vērā tautas ievēlētiem izpildvaras orgāniem.

Tādēļ Latvijas PSR rakstnieku kopsapulce vēršas pret metro celtniecību Rīgā un dara savu viedokli zināmu pilsētas izpildkomitejai un masu informācijas līdzekļiem.

Par šādu lēmumu balsoja 126 no 129 kopsapulces dalībniekiem, trīs — atturējās.

Kopsapulces uzdevumā — JĀNIS PETERS, valdes priekšsēdētājs.»

Jau vairākas radošās savienības ir paudušas savu viedokli attiecībā uz metro. Paldies tām! Cilvēki mācās domāt un diskutēt. Savu viedokli izsaka ne tikai rakstnieki, zinātnieki vai žurnālisti. To izsaka strādnieki, inženieri, mākslinieki, kolhoznieki, skolēni, studenti. Savu viedokli izsaka tauta. Un tajā nedrīkst neieklausīties.

ELITA VEIDEMANE


P. S. Redakcijas pasta somā patlaban ir 23004 balsis pret metro celtniecību Rīgā.

Par metro balso 56 cilvēki.

Gaidām vēstules!