Informatīvais ziņojums par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnumu

No Barikadopēdija


1988. gada 28. maijā Rīgā notika Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnums, kas bija veltīts partijas XIX Vissavienības konferences delegātu vēlēšanām.

Šajā jautājumā runāja Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs B. Pugo.

Īstenojot PSKP CK 1987. gada Jūnija Plēnuma lēmumus, republikā aktīvi noritēja delegātu kandidātu izvirzīšana. Atklātās partijas pulcēs, ņemot vērā darba kolektīvu domas, tika nosaukti apmēram 400 delegātu kandidāti. No tiem partijas komiteju biroji atbalstīja 116 kandidātus. Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs prasīgi un principiāli apsprieda partijas komiteju izvirzītās kandidatūras un iesniedza plēnumam izskatīšanai savus priekšlikumus. Pēc personālas apspriešanas, kurā piedalījās 75 plēnuma dalībnieki, un aizklātas balsošanas, ņemot vērā noteikto pārstāvības normu, partijas XIX Vissavienības konferencei ievēlēti 53 delegāti. Plēnuma darbā piedalījās PSKP CK loceklis, PSKP CK starptautiskās nodaļas vadītā ja pirmais vietnieks G. Korņijenko, PSKP CK loceklis, PSRS Valsts ārzemju tūrisma komitejas priekšsēdētājs V. Pavlovs, PSKP Centrālās revīzijas komisijas loceklis, sauszemes karaspēka virspavēlnieka pirmais vietnieks armijas ģenerālis S. Postņikovs un PSKP CK partijas organizatoriskā darba nodaļas instruktors A. Lagno.

 

LATINFORM

***

Latvijas republikāniskās partijas organizācijas delegāti partijas XIX Vissavienības konferencei

V. Avots

A. Čepānis

P. Čerņecovs

D. Fersts

O. Freifalts

A. Gaiduks

V. Gapoņenko

A. Geida

J. Gorbants

A. Gorbunovs

V. Grišins

Ē. Hānbergs

D. Īvāns

Ģ. Jakovļevs

M. Kaņipova

A. Karevs

A. Kauls

I. Kazačenoka

A. Klaucēns

V. Koņevs

A. Korņijenko

G. Korņijenko

A. Kramiņš

V. Kurciņa

E. Līdace

V. Lieģis

M. Litauniece

S. Līvmanis

D. Ļebedeva

A. Maksimkina

Ņ. Nožinska

V. Pavlovs

J. Peters

A. Piebalgs

A. Pirhs

S. Postņikovs

I. Priedītis

 B. Pugo

 B. Puriņš

J. Rancāns

J. Ripa

A. Ritiņa

 J. Rubenis

V. Samoiļenko

 L. Sičkare

V. Soboļevs

G. Urvancevs

J. Vagris

A. Vēliņš

R. Vītoliņš

A. Voss

S. Zukulis

V. Žarkovs