Individuālās lauku saimniecības Igaunijā

No Barikadopēdija

Lai risinātu pārtikas problēmu un nodrošinātu mazo fermu racionālāku izmantošanu lauksaimniecības produkcijas ražošanā, Igaunijas KP un CK un Igaunijas Ministru Padome šā gada 22. martā pieņēma lēmumu par individuālo darbību lauksaimniecībā un apstiprināja individuālo lauku saimniecību izveidošanas un darbības pamatnoteikumus.

Rajonu izpildu komitejām pēc pilsoņu iesniegumiem jānodrošina zemes ierādīšana individuālo lauku saimniecību izveidošanai no valsts, valsts meža fondu, kolhozu, neefektīvi izmantojamām un citām zemēm beztermiņa lietošanā. Individuālai saimniekošanai izdalāmās zemes apmēru jebkurā gadījumā, ievērojot konkrētos vietējos apstākļus, nosaka rajona izpildu komiteja. Lēmums pieņemts, lai nodrošinātu galvenā lauksaimniecības produkcijas ražošanas līdzekļa — zemes — efektīvāku izmantošanu, jo republikā pēdējos 40 gados no ražošanas izgājuši vairāk nekā 800 000 hektāru lauksaimnieciski izmantojamās zemes.

Par individuālai lauku saimniecībai izdalīto zemi noformējams zemes lietošanas valsts akts. Pašreizējā zemes īpašnieka nāves, darbnespējas gadījuma prioritārās tiesības uz turpmāko zemes lietošanu ir mantiniekam vai ar individuālo lietotāju kopā dzīvojošam ģimenes loceklim.

Par zemes lietošanu maksā jams lauksaimniecības nodoklis noteiktos apmēros un kārtībā. Rajonu izpildu komitejām dotas tiesības individuālās lauku saimniecības darbības pirmajos 2—3 gados atbrīvot no nodokļu maksāšanas, kā arī noteikt atvieglojumus to maksāšanā.

Rajonu izpildu komitejām un republikas Agrorūpnieciskajai komitejai jāveicina individuālās darbības attīstība lauksaimniecībā, jānodrošina šo saimniecību rīcībā esošo traktoru un kravas automašīnu remonts, tehniskā un citāda apkalpošana, jāveic to darbības pārbaude.

Pilsoņi, kuri nodarbojas ar individuālo darbību lauksaimniecībā, var atvērt bankā noteiktā kārtībā rēķinu un saņemt kredītu; uz līguma pamata saņemt no organizācijām un iestādēm noteiktā termiņā vai beztermiņa lietošanā ēkas, mašīnas un citus pamatfondus; iegādāties traktorus, piekabes, inventāru, kravas automašīnas, degvielu, minerālmēslus, koncentrēto lopbarību, jaunlopus, sēklu, stādāmo materiālu; stāties līgumattiecībās ar valsts, kooperatīvajām un citām organizācijām un uz ņēmumiem, apvienoties kooperatīvos, sabiedrībās, savienībās.

Līdzīga tipa saimniecību jau izveidojis un tajā strādā bijušais Igaunijas PSR lauksaimniecības ministrs, pensionārs H. Menniks.

 

A. BONDARS,

ekonomikas zinātņu kandidāts