Dārgie tautieši!

No Barikadopēdija

Atcerēsimies 1988. gada 7., 8. un 9. oktobri, kad bijām liecinieki patiesam brīnumam.

Dievs deva mums šo brīnumu. Pēc četrdesmit gara tumsībā pavadītiem gadiem mēs atkal lūdzam:

«Dievs, svētī Latviju!»

Kritiku neiztur apgalvojumi, ka, jaunu dienu sākot ar lūgumu Debesu Tēvam mūs svētīt, mēs Viņu zaimojam.

Dievam nav svarīgi, ka mēs pagaidām atrodamies PSRS sastāvā. Viņš vēlas, lai mēs vienoti lūdzam pēc cilvēka cienīgas dzīves un brīvības.

Lūdzot par savu brīvību, jālūdz arī par citu tautu atbrīvošanos.

Atcerēsimies, ka brīvības iespēju Dievs mums dod ne mūsu labo darbu vai nopelnu dēļ, jo neviens neesam taisns Viņa priekšā. Viņš savā bezgalīgajā žēlastībā sniedz mums Savu Roku un atgādina Kristus Evaņģēlija mācību, kuras pamatā ir Mīlestības likums. Likums, kura augstākā pakāpe ir mīlēt savu ienaidnieku.

Pieņemot, ka Rubika un Klaucēna kungu piekritēji ir mūsu ideoloģiskie pretinieki, mums, kristiešiem, Dievs jālūdz arī par viņiem. Tāpēc lai nekavējoties un uz mūžīgiem laikiem pāri mūsu mīļajai Latvijai skan lūgšana

«Dievs, svētī Latviju!».

Katoļticīgo vārdā — apvienības «Ave Maria» vadītāja 

MĀRA ZAĶE