Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums par Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija izveidošanu

No Barikadopēdija

Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums par Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija izveidošanu

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izveidot Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidiju šādā sastāvā:

Anatolijs Gorbunovs — Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs, tautas deputāts no Mārupes 170. vēlēšanu apgabala.

Dainis Ivāns — Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, tautas deputāts no Smiltenes 192. vēlēšanu apgabala.

Andrejs Krastiņš — Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietnieks, tautas deputāts no Strenču 193. vēlēšanu apgabala.

Imants Daudišs — Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs, tautas deputāts no Saldus 177. vēlēšanu apgabala.

Oļegs Batarevskis — Apkārtējās vides aizsardzības pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Rigas 7. vēlēšanu apgabala.

Ojārs Blumbergs — Arhitektūras un celtniecības, enerģētikas, transporta un informātikas pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Rīgas 43. vēlēšanu apgabala.

Māris Budovskis — Mandātu un deputātu ētikas pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Rigas 67. vēlēšanu apgabala.

Alfrēds Čepānis — Tirdzniecības un pakalpojumu pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Valkas 191. vēlēšanu apgabala.

Aivars Endziņš — Likumdošanas jautājumu pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Rīgas 66. vēlēšanu apgabala.

Tālavs Jundzis — Aizsardzības un iekšlietu pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Lielvārdes 158. vēlēšanu apgabala.

Ojārs Kehris — Ekonomikas pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Rīgas 25. vēlēšanu apgabala.

Ita Kozakeviča — Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu pastāvīgās komisijas priekšsēdētāja, tautas deputāte no Jēkabpils 129. vēlēšanu apgabala.

Ivars Krastiņš — Sociālās nodrošināšanas un veselības aizsardzības pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Rīgas 10. vēlēšanu apgabala.

Ģirts Krūmiņš — Rūpniecības pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Rigas 5. vēlēšanu apgabala.

Pēteris Laķis — Tautas izglītības, zinātnes un kultūras pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Gulbenes 124. vēlēšanu apgabala.

Broņislavs Salītis — Jūras lietu pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Rīgas 51. vēlēšanu apgabala.

Voldemārs Strīķis — Lauksaimniecības un mežsaimniecības pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Ugāles 201. vēlēšanu apgabala.

Jānis Škapars — Tautas pašvaldības un sabiedrisko lietu pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Limbažu 146. vēlēšanu apgabala.

Mavriks Vulfsons — Ārlietu pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, tautas deputāts no Elejas 132. vēlēšanu apgabala.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs L DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 10 maijā