Igaunijas PSR AP lēmums par Igaunijas valsts statusu

No Barikadopēdija

Igaunijas PSR AP apstiprina, ka Igaunijas republikas okupācija no PSRS puses 17. VI. 1940. g. d e  j u r e pārtrauca Igaunijas Republikas eksistēšanu. Igaunijas Republika ir okupēta līdz pat šodienai. IPSR AP, ņemot vērā spilgti izteiktu Igaunijas tautas vēlēšanos atjaunot Igaunijas Republikas neatkarību un likumīgu valsts pārvaldi:

1) uzskata par nelikumīgu PSRS valdīšanu Igaunijā no tās sākuma un paziņo par Igaunijas suverenitātes atjaunošanas sākumu «Restitucio at integrum» un paziņo par pārejas laiku, kurš beigsies ar valsts konstitucionālo orgānu formēšanu Igaunijas Republikā;

2) IPSR AP tiek izstrādāta īslaicīga (pagaidu) kārtība valdībai pārejas laikam, kas ietver sevī likumīgas garantijas visiem Igaunijas iedzīvotājiem neatkarīgi no to tautības.

Lēmums stājas spēkā kopš tā pieņemšanas brīža.

IPSR AP priekšsēdētājs

A. Rītels 30. III. 1990. g.

2. aprīlī Igaunijas AP sesijas darba kārtībā ir divi jautājumi:

1) premjerministra vēlēšanas un tālāka valdības formēšana;

2) atbalsta rezolūcijas Lietuvai pieņemšana.