Lai būtu vieglāk strādāt

No Barikadopēdija

LPSR Augstākajā Padomē nodibināta komisija, kas izskata jautājumu par jaunas Latvijas PSR Valsts himnas pieņemšanu. Šodien publicējam fragmentus tikai no dažām vēstulēm, ko saņēmusi „PJ” redakcija šajā jautājumā. Taču šādu vēstuļu ir daudz, un tās joprojām pienāk. Jāteic, ka visas vēstules ir gandrīz vienprātīgas. Visas vēstules par Latvijas PSR himnu nogādāsim LPSR Augstākajā Padomē.

***

 

Pieprasām!

Tautas lūgšanu «Dievs, svētī Latviju!» pasludināt par Latvijas Valsts himnu!

(Lai būtu vieglāk strādāt!)

Pēteris un Ruta Kozuļi

Rīgā

***

Baumaņu Kārļa «Dievs, svētī Latviju!» apliecina savu dzīvotspēju un atbilstību pašreizējai situācijai. Vēsturiski tā veidojusies kopā ar latviešu tautu, noliegta — Staļina iedibinātās nacionālās novienādošanās laikā. Būtībā šodien dziesma atkal ir kļuvusi par himnu, un tai tikai jāpiešķir oficiālais statuss.

Latvijas Mūzikas biedrība

***

Attiecībā uz «Dievs, svētī Latviju!» mūsu doma ir viennozīmīga. Šī bijusī himna mums, latviešiem, ir pārāk dārga, lai to atjaunotu kā valsts himnu, jo tad to dziedātu un atskaņotu, kur vajag un kur nevajag. Dziedātu to arī cilvēki, kas to neizprot un nekad arī neizpratīs.

«Dievs, svētī Latviju!» lai paliek, ko dziedāt atsevišķos svinīgos gadījumos — Dziesmu svētkos, manifestācijās, pie Brīvības pieminekļa un citos tautai svarīgos pasākumos.

R. Evalds ar ģimeni

***

LPSR Valsts himnai jābūt tādai, kurai skanot tu automātiski piecelies kājās, noņem cepuri un tev pārskrien tirpiņas pār mugurkaulu. Tādai, kuru mīl un dzied visa tauta. Viss jaunais un svešais ir grūti pieņemams, un ar piespiedu mīlestību nekas neiznāk.

Tāpēc mūsu secinājums ir tikai viens. Nevajag nekādu jaunu LPSR Valsts himnu izdomāt, jo mums jau tāda ir — «Dievs, svētī Latviju!».

Jēkabs Siliņš,

 brigadieris,

zvejnieku kolhoza «9. Maijs» piekrastes brigādes

36 zvejnieku vārdā

***

Himnai un karogam jābūt svētiem, bet svētumus nevienai tautai nevar uzspiest. Un nekādas komisijas tur nav vajadzīgas. Ja nu vienīgi — nosakot gadījumus, kur un kādās reizēs dziedāt himnu vai pacelt karogu.

Es dodu savu balsi par dziesmu «Dievs, svētī Latviju!» un sarkanbaltsarkano karogu kā par Latvijas PSR Valsts himnu un Valsts karogu. Lai atjaunotā himna un karogs dod tautai spēkus atjaunot arī pašu Valsti!

<p style="text-align: right; "

Jānis Braunbergs,

22 gadi, galdnieks, Jūrmalā

***

Mēs, Dobeles rajona Bikstu astoņgadīgās skolas skolotāju kolektīvs, prasām: LPSR Valsts himnai jābūt Baumaņu Kārļa dziesmai «Dievs, svētī Latviju!».

19 paraksti

***

Cik patīkami būtu katru rītu pa radio pulksten 6.15 dzirdēt «Dievs, svētī Latviju!», kā tas bija LTF kongresa un arī 18. novembra rītā. Tad darbs labāk veicas, un kur nu vēl pacilātais garastāvoklis visai dienai!

Rozīšu ģimene Rīgā

***

Par Latvijas Valsts himnu pieprasām atzīt Baumaņu Kārļa «Dievs, svētī Latviju!».

LLA pasniedzēji, darbinieki un studenti

(539 paraksti)

***

 Šī himna svētī Latviju un novēl laimi visiem Latvijas iedzīvotājiem — krieviem, poļiem un citiem, bezpartijiskajiem un komunistiem, luterāņiem un katoļiem. Bez šķirošanas. Tāpēc esmu par šo mums svēto himnu.

Andris Muciņš

***

Tautas, valsts kultūras torņa pulkstenis, elpa ir tautas, valsts himna. Himna ir dzīva, himna top ne vien tad, kad to uzraksta, komponē, himna vienmēr piedzimst par jaunu, kad mēs to dziedam. Himna ir dzīvs karogs. Bet, ja himna nedzīvo laikā, ja laiks nedzīvo himnā, tad tā rada morāli deformējošu iespaidu.

Domāju, ka Latvija savu īstāko himnu jau izvēlējusies. Tā ir mūsu Atjaunotnes himna, mūsu tautas lūgšana «Dievs, svētī Latviju!». Šo himnu var salīdzināt ar Kārļa Zāles skulptūrām — tā ir vienkārša un monumentāla, tautiska un vispārcilvēciska. Tajā nav ne pazemības, ne iedomības. Tā sasaista svarīgākos Latvijas vēstures posmus ar šodienu, mūsu dvēseles — ar tautas dvēseli. Tautas lūgšanai «Dievs, svētī Latviju!» jākļūst par republikas Valsts himnu.

Vitauts Ļūdēns

 

 

Vēstuļu kopu publicēšanai sagatavojusi

I. RAISKUMA

U. BRIEŽA foto