Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)

No Barikadopēdija

29. novembrī Viļņā ieradās PSKP Politbiroja loceklis, PSKP CK sekretārs V. Medvedevs. «Pārbūves panākumi ir komunistu vienotībā,» — tā par V. Medvedeva vizīti vēstīja daudzie virsraksti avīzēs.

— Manas ierašanās mērķis, — teica Medvedevs pats, — ir piedalīties Lietuvas Komunistiskās partijas Centrālkomitejas plēnumā. Mana ierašanās šeit ir saistīta galvenokārt ar partijas iekšējo dzīvi. Jūsu republika iet visiem pa priekšu, dažkārt pat pārlieku aizsteidzas citiem priekšā, taču jaušams arī kaut kas tāds, kas liek būt piesardzīgam.

Ja sāksies atpakaļvirzība, notiks pārkārtošanas atplūde un tad nevienam neizdosies noslēpties kādā nomaļākā kaktiņā, nacionālajā dzīvoklī, — jādarbojas visiem kopā kā vienai ģimenei. Tāda ir PSKP vadības cieša apņemšanās.

Bet šai laikā pie Lietuvas KP Centrālkomitejas ēkas notika pikets. Mēs varējām lasīt plakātus: «Medvedev, kas tu esi — viesis vai saimnieks?» Var uzskatīt, ka tāds ir tautas viedoklis.

1. decembrī Viļņā notika Lietuvas KP Centrālkomitejas plēnums, kurā apsprieda divus jautājumus — PSKP CK ģenerālsekretāra M. Gorbačova aicinājumu Lietuvas komunistiem un Lietuvas Kompartijas pārstāvju izvirzīšanu republikas vēlēšanu komisijā, gatavojoties Lietuvas Augstākās Padomes vēlēšanām. Aicinājumu nolasīja V. Medvedevs, bet referātu — LKP CK pirmais sekretārs A. Brazausks.

Lietuvā pašlaik plaši apspriež Lietuvas PSR «Likumu par īpašumu».

2. un 3. decembrī Viļņā notika Lietuvas sociāldemokrātu XIV kongress. Tiesa, kopš XIII kongresa ir pagājuši 58 gadi. Tiekšanās pēc varas nebūs šīs partijas galvenais mērķis. Tās darbība būs saistīta ar sociālo nelaimju likvidēšanu. Pašlaik Viļņā ir 163 šīs partijas biedri.

«Vajadzīgs meliorācijas noziegumu muzejs!» — šādu ideju izteikuši Lietuvas «zaļie». 40 000 cilvēku lielā melioratoru armija vēl joprojām soļo savā uzvaras gājienā pāri visai Lietuvai. Šodien, iespējams, ar novēlošanos, mums jātiek skaidrībā: kas mēs esam un kurp ejam. Lietuvas «zaļie» pasludinājuši ilgtermiņa akciju pret meliorāciju. Viņu mērķis ir saglabāt dabā to, ko vēl var. Šo mērķi viņi centīsies panākt ar visiem iespējamiem līdzekļiem: tiek veidots meliorācijas noziegumu muzejs, rīkos dažādas konferences, karikatūru un fotogrāfiju izstādes.

Trešdien, 29. novembrī, Lietuvas AIDS profilakses centra darbinieki pildīja solījumu, ko bija devuši centra atklāšanas dienā, proti, paziņoja žurnālistiem, ka reģistrēts pirmais AIDS saslimšanas gadījums (neskaitot jau mirušo klaipēdieti).

Pēc 50 gadu pārtraukuma Lietuvas Kultūras fonda paspārnē darbību atjaunojusi Rēriha biedrība. Atjaunošanas sanāksme notika 2. decembrī. Biedrības iniciatoru vidū ir daudzi pazīstami politiskie un zinātnes darbinieki.

Lietuvas presē publicēti komjaunatnes priekšvēlēšanu platformas pamatprincipi, kas uzskatāmi par progresīviem un drosmīgiem.

DAIVA RINKEVIČŪTE,

kultūras un izglītības nodaļas korespondente