Krievijas pilsoņiem

No Barikadopēdija

Naktī no 18. uz 19. augustu no varas atstumts likumīgi ievēlētais valsts Prezidents.

Lai kā šo atstumšanu neattaisnotu, mums ir darīšana ar labēju, reakcionāru, antikonstitucionālu valsts apvērsumu.

Par spīti grūtībām un smagiem pārbaudījumiem, kurus pārdzīvo tauta, demokrātiskais process valstī iegūst aizvien lielāku vērienu, kļūst neatgriezenisks. Krievijas tautas kļūst par sava likteņa noteicējām. Jūtami ierobežotas nekonstitucionālo iestāžu, tai skaitā partijas orgānu, nekontrolējamās tiesības. Krievijas vadība ieņem noteiktu pozīciju savienības līguma sakarā, tiecoties saglabāt Padomju Savienības un Krievijas vienotību. Mūsu nostāja ļāva būtiski paātrināt šā līguma sagatavošanu, saskaņot to ar visām republikām un noteikt tā parakstīšanas termiņu — šā gada 20. augustu.

Šāds notikumu pavērsiens izraisīja reakcionāro spēku sašutumu, grūda tos uz bezatbildīgiem, avantūristiskiem mēģinājumiem sarežģītas politiskas un ekonomiskas problēmas atrisināt ar spēka spiediena palīdzību. Apvērsuma mēģinājumi bija notikuši jau agrāk.

Mēs esam pārliecināti, ka spēka metodes nav pieņemamas. Tās diskreditē Padomju Savienību visas pasaules priekšā, grauj mūsu prestižu, grūž mūs atpakaļ aukstā kara laikmetā un sekmē Padomju Savienības izolāciju no pasaules sabiedrības.

Tas viss liek mums šo varu sagrābušo komiteju pasludināt par nelikumīgu. Tātad par nelikumīgiem pasludinām visus šās komitejas lēmumus un rīkojumus.

Esam pārliecināti, ka vietējie varas orgāni stingri ievēros konstitucionālos likumus un KPFSR Prezidenta dekrētus.

Aicinām Krievijas pilsoņus dot pienācīgu atbildi pučistiem un pieprasīt atjaunot valstī normālu konstitucionālās attīstības procesu.

Neapšaubāmi valsts Prezidentam Gorbačovam jānodrošina iespēja uzstāties tautas priekšā. Pieprasām nekavējoties sasaukt PSRS tautas deputātu ārkārtas kongresu.

Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka mūsu līdzpilsoņi neļaus nostiprināties pēdējo kaunu un sirdsapziņu zaudējušo pučistu patvaļai un nelikumībām. Militārpersonas aicinām parādīt savu pilsonisko stāju un nepiedalīties reakcionārajā apvērsumā.

Līdz šo prasību izpildīšanai aicinām uz vispārēju beztermiņa streiku.

Nešaubāmies, ka pasaules sabiedrība objektīvi novērtēs cinisko labējā apvērsuma mēģinājumu.

 

KPFSR Prezidents B. Jeļcins

KPFSR MP priekšsēdētājs I. Silajevs

 KPFSR Augstākās Padomes priekšsēdētāja v. i. R. Hasbulatovs