Lietuvas himna

No Barikadopēdija

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

16. februārī mūsu kaimiņi lietuvieši svinēs savus svētkus. Varbūt arī kāds no mums dosies uz turieni? Varam informēt jūs par pasākumiem, kas Lietuvā notiks šajā dienā.

Pulksten 12 Kauņā notiks Lietuvas neatkarības cīnītājiem veltītā pieminekļa atklāšana un iesvētīšana. Pulksten 14.30 — kritušo karavīru godināšana Kauņas Brāļu kapos. Pulksten 15 — teatralizēts uzvedums Sporta hallē, pulksten 16 — folkloras ansambļu priekšnesumi Muzeja dārzā, pulksten 18 — teatralizēts uzvedums Sporta hallē un karavīru dziesmas Vitauta muzeja dārzā, pulksten 19 — dievkalpojums Arhikatedras bazilikā, pulksten 22 — kritušo lietuviešu pieminēšana Vitauta prospektā — bijušajos kapos, pulksten 23 — aizlūgums par nomocīto tautu Augšāmcelšanās baznīcā, pulksten 23.30 — dzejas brīdis Vitauta muzeja dārzā, pulksten 23.55 — Brīvības zvans.

Viļņā svinību diena sāksies pulksten 16: Lietuvas Izglītības nama lielajā zālē — akadēmiskā stunda „Jaunatnes uzdevumi ceļā uz neatkarību”, no pulksten 17.45 līdz 18 — gājiens no Izglītības nama uz Lukišķu laukumu, no pulksten 18.30 līdz 19.30 — mītiņi, no pulksten 19.30 līdz 20 — gājiens uz Viļņas Arhikatedras baziliku, pulksten 20 — mesa Viļņas Arhikatedras bazilikā, pulksten 21.30 — gājiens uz Rasu kapiem un piemiņas brīdis pie nama, kur tika parakstīta Neatkarības deklarācija.

Lietuva, tu tēvu zeme,
Dižvīri kur ceļas!
Pagātne tiem laimi deva,
Tur tie spēkus smeļas!

Tikums, gods, lai ceļu rāda
Tavu dēlu saimei!
Lai tie tavā labā strādā
Visas tautas laimei!

Saules stariem Lietuva
Tumsas varu aizraida,
Gaismas gars, darba spars
Vada mūsu gaitas.

Mīlestībā degtin deg
Mūsu sirdis Lietuvai!
Vienībā uzplaukst tā,
Zied un kuplo mūžam!

tulk. VALD. OZOLIŅŠ