Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums par Deklarāciju par Latvijas valsts suverenitāti

No Barikadopēdija

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome nolemj: pieņemt Deklarāciju par Latvijas valsts suverenitāti.

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs

A. GORBUNOVS

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretārs

I. DAUDIŠS

Rīgā, 1989. gada 28. jūlijā