Plāte pie Kokara-Tropa

No Barikadopēdija
[[LX19880309|]]
REŽĪMA PĀRSTĀVJI UZSĀK DIALOGU AR "ATDZIMŠANAS UN ATJAUNOŠANĀS" GRUPU

PBLA Informācijas birojs saņēmis ziņu, ka februāra vidū Modri Plāti un Jāni Vanagu uzmeklēja Rīgas radio žurnālists Aivars Bērziņš — vecākais redaktors. Viņš gatavojot raidījumu par kustību "Atdzimšana un atjaunošanās" un viņš gribot uzklausīt viņu viedokļus. Pats stādījies priekšā kā karojošs ateists.

9. februāri Modris Plāte atguva reģistrāciju. Uz tikšanos ar Plāti pilnvarotā kabinetā bija sanācis viss viņa aparāts, visi vietnieki un, šķiet, arī visi instruktori.

Sarunas tonis bijis pārsteidzoši draudzīgs. Visā sarunā nebija neviena paša drauda. Īsumā atstāstot pilnvarotā izteiktās domas: "Mēs saprotam, ka pašreizējos pārkārtošanās apstākļos Konsistorijai ir grūtības, tā ir pārāk konservatīva, tai nav nākotnes. Mēs gribētu nodibināt konstruktīvas un lietišķas attiecības ar kustību "Atdzimšana un atjaunošanās". Šajā situācijā pilnvarotais mēģināšot izdarīt spiedienu uz konsistoriju, lai tā atkāpjas no stūrgalvības un sāk ar "Atdzimšanu un atjaunošanos" konstruktīvu dialogu par to, kas baznīcā ir kārtojams."

Plāte informējis, ka kustība pašreiz strādā pie tādas paplašinātas programmas, lai izteiktu, ko īsti grib. Pilnvarotais lūdza, lai arī viņam šo programmas variantu iesniedz.

Bija runa arī par preses izdevumiem — Plāte paskaidrojis, ka ir nepieciešamība pēc teoloģiskas literatūras. Vietnieks Iščenko (saprot latviski, bet nerunā) teica, ka tas būtu labi, ja Luterāņu baznīcai būtu pašai savs izdevums, jo citādi šobrīd "Atdzimšana un atjaunošanās" sevi kompromitējot, publicējoties "Auseklī". Kokars-Trops teica, ka tas gan iespējams tikai vienā variantā, tas būtu reliģisks žurnāls Konsistorijas uzraudzībā

Iespējams, ka jau tuvākajā laikā tiks izsludināts jauns Nolikums par reliģiskām apvienībām. Domājams, ka baznīcas un valsts attiecībās notiks būtiskas maiņas, teicis pilnvarotais.

Plāte no Maskavas saņēmis informāciju, ka Maskavā divas slimnīcas tiekot nodotas baznīcas rokās — viena pareizticīgo baznīcai, otra baptistiem. Baznīca nokomplektēs visu slimnīcas personālu, sakot ar ārstiem un beidzot ar sanitāriem. Šī slimnīcu nodošana baznīcām esot sarunu rezultāts ar māti Terēzu, kad viņa viesojās Maskavā.

Plāte domā, ka šī lieta varētu nākotnē darboties. Pilnvarotais teicis, ka jaunajā Nolikumā baznīcām būšot piešķirtas arī sociālas funkcijas. Pilnvarotais domājis, ka Luterāņu baznīca Latvijā nevarētu uzturēt slimnīcu. Plāte domā, ka ar pašreizējo baznīcas vadību tas nebūtu iespējams, bet, ja liktu prātus kopā, tad to varētu izdarīt. Runa bija arī par veco ļaužu pansionātiem.</span>

PBLA