ASV Ārlietu ministrijas pārstāves oficiāls paziņojums par Lietuvas neatkarību

No Barikadopēdija

ASV nekad nav atzinušas Lietuvas varmācīgo iekļaušanu PSRS sastāvā. Šī inkorporācija, mūsu uztverē, bija starptautisks likumpārkāpums. Mēs uzskatām, ka Lietuvas, Latvijas un Igaunijas centieni atgūt savu brīvību ir pilnīgi un neapšaubāmi attaisnojami pēc jebkādām mērauklām. Šajās valstīs dzīvojošo tautu griba jārespektē. Mēs atkārtoti aicinām PSRS risināt šo jautājumu, uzsākot konstruktīvas sarunas ar Lietuvas valdību.

Vēl M. Tetveilere piemetināja, ka ASV atbalsts baltiešu centieniem nenozīmē aicinājumus uz separātismu citās PSRS republikās.

Kā pavēstīja ASV ĀM, tās pārstāves paziņojums ir ASV atbilde uz Gorbačova teikto, ka Lietuvas lēmums atjaunot valstisko neatkarību esot nelikumīgs un spēkā neesošs.