Lukjanovs — Cīrulim, Cīrulis — Lukjanovam

No Barikadopēdija

Aizvadītajā nedēļā «Latvijas Jaunatnes» redaktors, PSRS tautas deputāts A. Cīrulis no PSRS Augstākās Padomes priekšsēdētāja A. Lukjanova saņēma šādu telegrammu:

«PSRS Augstākās Padomes uzdevumā vēršos pie jums ar lūgumu visiem spēkiem censties panākt, lai 17. martā tiktu rīkots referendums par Padomju Sociālistisko Republiku Savienības saglabāšanu. Nepieciešams veltīt īpašu uzmanību, lai stingri tiktu ievēroti likumi, kas garantē pilsoņu brīvas gribas izpausmi.»

A. Cīrulis PSRS AP priekšsēdētājam Lukjanova kungam nosūtīja atbildes telegrammu, kurā norādīja, ka viņa lūgumu nevar izpildīt, jo 91% Bauskas rajona iedzīvotāju jau ir nobalsojusi par brīvu, demokrātisku un neatkarīgu Latvijas Republiku, turklāt šāda nostāja saskan arī ar A. Cīruļa politiskajiem uzskatiem. Viņš lūdza ņemt vērā, ka PSRS tautas deputāti nav Kremļa aģenti Latvijā, bet Latvijas tautas gribas paudēji.

Tālāk A. Cīrulis atgādināja, ka ne PSKP CK, ne ģenerālsekretārs M. Gorbačovs un iekšlietu ministrs B. Pugo līdz pat šim laikam nav devuši nekādu atbildi jautājumā par Preses nama okupāciju. Tāpat ģenerālsekretārs nav atbildējis, kāpēc tagadējais Preses nama direktors A. Vrubļevskis nav izpildījis PSKP CK 1990. gada 25. jūlija lēmumu par jaunatnes un bērnu redakciju īpašuma nodošanu Latvijas Jaunatnes progresa savienības rīcībā.

«Mēs, Anatolij Ivanovič, tāpat neesam saņēmuši atbildes uz mūsu neskaitāmajiem deputātu pieprasījumiem sakarā ar janvāra noziegumiem, kas tika izdarīti Baltijā ar centra ziņu un prasīja cilvēku upurus,» savu telegrammu nobeidza A. Cīrulis.