Latvijas PSR DOSAAF kongress

No Barikadopēdija

23. janvārī Rīgā, Latvijas Komunistiskās partijas CK Politiskās izglītības namā, notika Latvijas PSR DOSAAF III kongress. Sēžu zālē bija pulcējušies kongresa delegāti un viesi — strādnieki un lauku darbaļaudis, darba inteliģences, ar Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Baltijas kara apgabala, ar Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Baltijas robežapsardzības apgabala un ar diviem Sarkanā Karoga ordeņiem apbalvotās Baltijas Flotes pārstāvji, partijas, padomju, arodbiedrību un komjaunatnes darbinieki, Aizsardzības biedrības un Bruņoto Spēku veterāni, studenti un skolēni.

Latvijas PSR DOSAAF CK pārskata referātu nolasīja tās priekšsēdētājs pirmā ranga kapteinis J. Ločmelis.

Revīzijas komisijas pārskatu kongresa delegātiem nolasīja tās priekšsēdētājs A. Trušins.

Debatēs sakarā ar referātiem piedalījās DOSAAF Rīgas rajona komitejas priekšsēdētājs M. Strēlis, R. Eidemaņa Daugavpils apvienotās DOSAAF tehniskās paraugskolas priekšnieks N. Uhtinskis, Liepājas rajona kolhoza «Zelta Zvaigzne» atslēdznieks, DOSAAF pirmorganizācijas priekšsēdētājs A. Bumbulis, Latvijas ĻKJS CK sekretāre B. Stašāne, ar Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Baltijas kara apgabala politiskās pārvaldes priekšnieka pirmais vietnieks ģenerālmajors V. Seins, DOSAAF Rēzeknes pilsētas komitejas priekšsēdētājs V. Rosijskis, rūpnīcas «Talsi» elektriķis, republikas triāla izlases vecākais treneris U. Skudra, PSRS DOSAAF CK priekšsēdētāja vietnieks ģenerālmajors V. Suvorovs, Rīgas 84. vidusskolas skolotājs, DOSAAF pirmorganizācijas komitejas loceklis, sekcijas «Zelta mopēds» vadītājs V. Šibajevs, partijas Daugavpils pilsētas komitejas pirmais sekretārs V. Žarkovs, DOSAAF Liepājas rajona tehnisko sporta veidu kluba priekšnieks E. Vilnis, Rīgas 1. paraugautoskolas pasniedzējs L. Misulovins, V. I. Ļeņina ražošanas apvienības VEF DOSAAF komitejas priekšsēdētājs M. Terehovs, republikas tehniskā radiosporta kluba priekšnieks A. Belousovs, PSRS Jūras flotes ministrijas Rīgas kuģu remonta rūpnīcas arodkomitejas priekšsēdētājs V. Šemeļevs un Rīgas 9. profesionāli tehniskās vidusskolas militārās apmācības vadītājs, DOSAAF pirmorganizācijas priekšsēdētājs J. Grigorjevs.

Kongresā runāja Latvijas Komunistiskās partijas CK otrais sekretārs V. Soboļevs.

Latvijas PSR DOSAAF III kongress pieņemtajā lēmumā nosprauda praktiskus pasākumus republikas aizsardzības organizācijas darbības uzlabošanai.

Kongress ievēlēja Latvijas PSR DOSAAF Centrālo Komiteju, revīzijas komisiju un PSRS DOSAAF X kongresa delegātus.

Kongresa darbā piedalījās biedri A. Klaucēns un I. Priedītis, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks L. Bartkevičs, Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes sekretārs J. Nesaule un Latvijas Komunistiskās partijas CK administratīvo orgānu nodaļas vadītājs T. Duškevičs.

Kongresa dalībnieki nolika ziedus pie V. I. Ļeņina pieminekļa. Ziedi tika nolikti arī pie Latviešu sarkano strēlnieku un Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotāju pieminekļiem.

***

Notika Latvijas PSR DOSAAF CK organizatoriskais plēnums, kas ievēlēja CK prezidiju. Par republikas DOSAAF CK priekšsēdētāju ievēlēts pirmā ranga kapteinis J. Ločmelis, par viņa vietniekiem — pulkveži J. Amoliņš, Ē. Vīķelis, O. Gaņģis un V. Kekišs.

 

 

LATINFORM