Ukrainas PSR. Nodibināta Tautas fronte

No Barikadopēdija
[[CN19890914|]]

Kijevā noticis Tautas frontes «Ruh» dibināšanas kongress, kurā piedalījušies 1 100 delegātu, starp tiem arī PSRS tautas deputāti.

«Ruh» programma pēc būtības aptver visas republikas dzīves sfēras: Ukrainas ekonomikas pārveidi, ekoloģijas problēmas, nacionālās kultūras atdzimšanu. Tautas fronte uzskata, ka ekonomikas atveseļošanas labad ir jāievieš republikas saimnieciskais aprēķins, tā no ieguves un izejvielu pirmapstrādes jānovada uz ceļa, kad ražošanā ietilpīgāk var likt lietā zinātnes sasniegumus.

«Ruh» uzskata, ka ekoloģiskajām prasībām, salīdzinot ar ražošanu, ir jāatvēl prioritāte un turpmāk jāaizliedz celt ekoloģiski nedrošus objektus blīvi apdzīvotos rajonos. Programmā uzsvērts, ka dabas aizsardzības jautājumi pilnīgi ietilpst republikas kompetencē, un tas jāattiecina arī uz vietām, kur dislocēts PSRS Bruņoto Spēku kontingents.

«Ruh» aizstāv republikas pamattautas tiesības savā etniskajā teritorijā saglabāt vēsturiskās tradīcijas, kultūru un valodu, iestājas par visu Ukrainā dzīvojošo nacionalitāšu kultūras un valodu attīstību, tiesībām atklāt skolas dzimtajās valodās, organizēt biedrības un novadniecības klubus, teātrus, presi un propagandēt savu tautu kultūras bagātības.

Diemžēl, apspriežot dažus republikas pašreizējās dzīves jautājumus, kongresā mutuļoja emocijas un tajās dažreiz zuda priekšlikumu būtība.

Par «Ruh» priekšsēdētāju ievēlēts rakstnieks I. Dračs.

 

Pēc «Izvestijas»