LIETUVAS KP CK, A. BRAZAUSKAM

No Barikadopēdija

232000, VIĻŅA, LIETUVAS KP CK, A. BRAZAUSKAM

Vienoti atbalstām lietuviešu tautas un Lietuvas Kompartijas cīņu par neatkarīgu valsti. Darīsim visu, lai mūsu Baltijas ceļš novestu pie Lietuvas, Latvijas un Igaunijas brīvības un sadarbības!

Latvijas Universitātes komunistu sapulces vārdā — partijas komitejas sekretārs AIVARS ENDZIŅŠ

1990. gada 26. martā

 

=============================================

101000, MASKAVA, KREMLIS, PSRS PREZIDENTAM M. GORBAČOVAM

Rīgas Balss, Nr. 70 (1990-03-29) 

Atbalstām lietuviešu tautas neapstrīdamās tiesības uz pašnoteikšanos, uz neatkarīgas valsts atjaunošanu. Aicinām sākt sarunas starp PSRS un Lietuvas Republiku.

Visu PSRS tautu patiesās intereses prasa likvidēt Staļina režīma starptautisko noziegumu sekas, veidot taisnīgu, demokrātisku un plaukstošu Eiropu, kas nav iespējams bez PSRS līdztiesīgas politiskas un ekonomiskās sadarbības ar Lietuvu, Latviju un Igauniju.

Latvijas Universitātes komunistu sapulces vārdā — partijas komitejas sekretārs AIVARS ENDZIŅŠ.

1990. gada 26. martā