Latvijas PSR Augstākās Padomes pastāvīgajās komisijās

No Barikadopēdija

24. augustā notika Latvijas PSR Augstākās Padomes likumdošanas ierosinājumu komisijas sēde. To vadīja komisijas priekšsēdētājs deputāts T. Duškevics. Sēdē izskatīja jautājumu par Latvijas PSR tieslietu ministra kandidatūru.

Detalizēti apspriedusi Latvijas PSR Ministru Padomes ierosinājumu iecelt par republikas tieslietu ministru V. Skudru — PSKP CK administratīvo orgānu nodaļas instruktoru, komisija nolēma ieteikt republikas Augstākās Padomās Prezidijam iecelt viņu par Latvijas PSR tieslietu ministru.

Komisijas darbā piedalījās Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāre V. Klibiķe un republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks L. Bartkevičs.

LATINFORM