Tautfrontiešu frakcija Pierīgā

No Barikadopēdija

Sestdien, Rīgas rajona 47 deputāti ar parakstiem apliecināja savu vienotību TF ideju īstenošanā padomes darbā.

Tika nolemts gaidāmajā rajona padomes pirmajā sesijā izjaukt birokrātu ieceres un neapspriest ne izpildkomitejas sastāvu, ne rajona budžetu. Tik svarīgus jautājumus nedrīkst risināt steigā bez pamatīgas analīzes. Bet pirmajā sesijā var nobalsot par reālu lēmējvaras atdalīšanu no izpildvaras. Ja Augstākā Padome turpinās laipot ap LTF Domes (30.11.89.) stingro viedokli par atalgotu padomes priekšsēdētāja amatu ieviešanu mazpilsētās, rajona deputāti to izlems paši. Trīsdesmit tūkstošus rubļu šim nolūkam sadalīs Olainei, Siguldai, Saulkrastiem un Salaspilij. Rajona vairākmiljonu budžetam tas jūtamas sāpes nenodarīs.

Svarīgākais pirmajā sesijā risināmais jautājums — rajona padomes vadības izveidošana.

Deputātu frakcija, sīki apspriedusi vairākas kandidatūras, vienojās Rīgas rajona padomes priekšsēdētāja amatam izvirzīt LTF domnieku Jāni Ruško, par vietnieku — Ilgoni Šteinbergu (no «Silavas»), par vietnieku ekoloģijas jautājumos — zinātnieku Jāni Ligeru. Apstiprināja arī kandidātus deputātu komisiju priekšsēdētāju posteņiem.

Kandidātu, kas vēlētos konkurēt ar pašreizējo rajona izpildkomitejas priekšsēdētāju Egonu Kalnciemu, pagaidām nav.

Sanāksmes turpinājumā TF nodalu pārstāvji informēja par sagatavošanos Augstākās Padomes vēlēšanām. Kā atbalstītie kandidāti tika izvirzīti Jānis Biezais (Ķekava), Andris Grūtups (Mālpils, Allaži, Inčukalns, Garkalne), Anatolijs Gorbunovs (Mārupe, Dalbe) un Juris Dobelis (Saulkrasti, Sēja, Krimulda). Pārējos apgabalos TF grupu pārstāvju starpā vienprātības vēl nav. Bet Olainē TF grupām neesot padomā neviena kandidāta. Vai tā var būt?

Sanāksmes gaitā tika apstiprināts pagaidu nolikums par rajona padomes TF deputātu frakciju un lūgums Augstākajai Padomei likumā «Par tautas pašvaldības sistēmas izveidošanu» noteikt kārtību, kādā nomaināmi atsevišķi izpildkomiteju aparāta darbinieki, kuri neatbilst šodienas prasībām. Jādomā arī par štata darbinieku tiesībām, lai «galvas» maiņas gadījumā cilvēks netiktu izmests uz ielas.

Deputātu frakcijā varēs iestāties jebkurš deputāts, arī tie, kuri nesastāv TF. Tiek garantēta arī iespēja brīvi izstāties no frakcijas.

Kā katra latviešu saietā, arī šajā frakcijas sēdē varēja rasties krīze — brīdī, kad eiropiešiem neraksturīgu emociju izpausmi izraisīja kāda runātāja viedoklis par atbalstu Kompartijai. Izglāba Andra Grūtupa sapulces vadītprasme. Pēc nelielā incidenta nokaunējušies, deputāti vienojās, ka frakcijā turpmāk varēs brīvi izteikt un taps uzklausīts jebkurš viedoklis. Tālāk sanāksme ritēja raiti un lietišķi.

I. REDISONS