Mūsu vienīgās Dzimtenes, mūsu Tēvzemes iedzīvotāji!

No Barikadopēdija

Tuvojas 18. marts — Augstākās Padomes vēlēšanu diena. Latvijas tauta atkal ir izšķirošu notikumu priekšā. Pusgadsimtu pēc liktenīgajiem 1940. gada jūnija notikumiem kļuvušas iespējamas brīvas un demokrātiskas Republikas augstākā valsts varas orgāna vēlēšanas. No to iznākuma uz daudziem gadiem var būt atkarīga Latvijas nākotne, ikviena tās iedzīvotāja suverenitāte un labklājība.

Tautas atmiņā dzīvs ir 1918. gada 18. novembris. Arī šodien mums Latvijas gaita jāsāk no jauna.

Latvija pārdzīvo grūtus laikus. Mums nav patstāvīgas, tiesiskas valsts, cilvēka cienīgas dzīves kvalitātes, arī tīras apkārtējās vides un daudz kā cita. Cilvēki zina un jūt, ka ekonomiskā un sociālā situācija ir saspringta, taču reti kurš pilnībā apzinās krīzes īstenos, pat traģiskos apmērus. Liels ir mūsu sāpju un ciešanu mērs. Mēs spēsim to pārvarēt, ja nešķelsimies saviem nelabvēļiem par prieku.

Pirms vēlēšanām aicinām Jūs aktīvi domāt par to, ka Latvijas parlamentā ievēlēto deputātu svētākais uzdevums būs likumdošanas ceļā likt pamatus demokrātiskai, neatkarīgai valstij.

Latvijas likteni primitīvi un ar saukļiem neatrisināt. Būs daudz grūtāk nekā tikai konstatēt vien to, kas tautai liegts un kas tai pienākas. Latvijai šodien un rīt ir vajadzīga stabilitāte un sadarbība, nevis cīņa par varas monopolu un savu paštaisnību.

Vēlēšanas neizbēgami parāda deputātu kandidātus kā cilvēkus, kā personības. Tāpēc mēs, dažādu tautību, profesiju, dažādas politiskās orientācijas un dzīves pieredzes (audis, aicinām par Latvijas tautas deputātiem izraudzīties tos cilvēkus, kas par savu patriotisko pienākumu uzskata caurcaurēm praktisku, no dzīves neatrautu darbību jaunās Latvijas stabilitātes vārdā.

Mūsu mērķis ir demokrātiska valsts. Pēdējo gadu likumsakarīgās pārmaiņas Latvijā un citās Baltijas republikās, politiskais viesulis, kas brāžas pār Eiropu, skaidri apliecina, ka tie politiskie režīmi un ekonomiskā sistēma, kas pirms un pēc otrā pasaules kara tika vardarbīgi uzspiesti Austrumeiropas valstīm un tautām, nav izturējuši laika pārbaudi.

Šodien mēs atbrīvojamies no totalitārisma un baiļu atmosfēras. Tautu pašnoteikšanās centieni nav apturami. Taču izveidot patiesu Latvijas valstiskumu zema līmeņa politizētās diskusijās un ar kailu deklarāciju palīdzību nav iespējams. Reālai valsts un cilvēka suverenitātei ir jārada saimnieciski un politiski priekšnoteikumi. Jāsagatavo sevi patstāvīgi dzīvot un lemt. Jāpierāda sev un pasaulei — mēs to spējam!

Nav nekā svarīgāka par Latvijas tautsaimniecības modernizāciju, par Latvijas lauku atdzimšanu. Neviens visā pasaulē mūs neapgādās un nebaros, neviens neko par velti nedos un ar labdarību arī nenodarbosies.

Neviens svešs mūs nevedīs atpakaļ Eiropas saimnieciskajā un kultūras apritē. Tai nākotnes ēkā, ko sauc par «Eiropas kopīgām mājām», nav speciāli rezervēta «Latvijas numura».

Priekšvēlēšanu savienība «Par Latvijas valsti, par brīvu cilvēku» atbalsta jebkuru kustību, partiju, organizāciju deputātu kandidātus, kuri piedāvā konstruktīvu sadarbību visiem par savu rīcību atbildētspējīgiem cilvēkiem. Tāpēc apvienosim spēkus, nevis šķelsim tos šo uzdevumu priekšā. Saskatīsim savu sūtību cilvēka dzīves aizstāvēšanā, nevis postošā sadursmē un intrigās.

Mēs skaidri apzināmies, ka stabila Latvija izveidosies tikai tad, ja par to iestāsies visi Latvijas iedzīvotāji, visdažādāko tautību un ticību ļaudis, un kuriem tā ir vienīgā Dzimtene. Vadoties no vispārpieņemtajām cilvēka tiesībām, mēs kopējo mērķu izpratni sakņojam nacionālajā savaldībā.

Būtisks ir sabiedroto jautājums. Savā ceļā uz demokrātiju tik neliela valsts un tauta kā mēs nedrīkst riskēt ar draugu pazaudēšanu. Nedz valstiskā, nedz cilvēciskā līmenī.

Labas gribas cilvēki visā Latvijā! Mēs aicinām par mūsu likteņlēmējiem Republikas parlamentā ievēlēt cilvēciski un politiski godīgus, taisnīgus un galvenais — strādīgus ļaudis. Lai mūsu izvēle ir atkarīga vienīgi no cilvēka zināšanām un uzticības Latvijas atjaunotnei. Tikai no tā! Lai mūs neapmulsina un nedara aklus skaisti, bet tukši, reālajā dzīvē nesakņoti priekšvēlēšanu solījumi. Piederība organizācijām vai ieņemamais amats lai paliek formālistu mantojumā. Deputātiem būs jāuzņemas milzīga atbildība par Latvijas valsts, katra cilvēka, par visas latviešu tautas nākotni. Katra balss var būt liktenīga. Ticēsim paši sev!

 

Priekšvēlēšanu savienība «Par Latvijas valsti, par brīvu cilvēku» —

J. ĀBOLTIŅŠ, ekonomikas ministrs

A. BĻINOVS, laikraksta «Sovetskaja molodjož» redaktors

I. BRAŽIS, r/a «VEF» ģenerāldirektors

V. E. BRESIS, Ministru Padomes priekšsēdētājs

A. DANDZBERGS, zvejnieku kolhoza «Padomju zvejnieks» priekšsēdētājs

A. GORBUNOVS, Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs

Ģ. JAKOVĻEVS, Teatra darbinieku savienības priekšsēdētājs

J. JANEKS, rajona agrorūpnieciskas apvienības «Liepāja» priekšsēdētājs

A. KAULS, Latvijas Lauksaimnieku savienības priekšsēdētājs

Ā. KĻOCKINS, Latvijas Universitātes docents

V. KRUSTIŅŠ, «Lauku Avīzes» redaktors

I. ĶEZBERS, LKP CK sekretārs

V. MARTINSONS, Latvijas rūpniecības uzņēmumu asociācijas priekšsēdētājs

R. PAULS, kultūras ministrs

J. PETERS, rakstnieks

A. PLOTNIEKS, Latvijas Universitātes profesors

V. SKUDRA, tieslietu ministrs

J. STRADIŅŠ, akadēmiķis

Ā. ŠAPIRO, Jaunatnes teātra galvenais režisors

V. ŠĻAKOTA, Balvu rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs

J. ZAĶIS, Latvijas Universitātes rektors

 

1990. gada 5. februārī