PSRS prezidentam M. Gorbačovam

No Barikadopēdija

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca izsaka dziļu nožēlu un nicinājumu, ka Jūsu prezidenta darbības sākums saistīts ar PSRS imperiālistiskās un militāristiskās politikas recidīvu neatkarīgajā Lietuvā. Esam pārliecināti, ka šāda vardarbīga rīcība nevedīs PSRS pie vienotības un atdzimšanas. Esam solidāri ar Baltijas tautu nevardarbīgo neatkarības cīņu.

Informācija par šādu telegrammas tekstu nosūtīta Pasaules Luterāņu federācijas ģenerālsekretāram Gunnaram Stalsetam Ženēvā un Kestona koledžai Londonā.

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps

KĀRLIS GAILĪTIS

un Konsistorija