Trešdien,

No Barikadopēdija

pēdējā dienā pirms M. Gorbačova vizītes sākuma, politizācijas nogurdinātā Lietuvas sabiedrība tomēr pārkārtoja savu dzīves ritmu atbilstoši politisko aktualitāšu ritmam. Kā «Sajūdis», tā LKP veica intensīvu brain washing (angl. — smadzeņu «skalošana») gan attiecībā uz rietumvalstu žurnālistiem, gan arī uz Lietuvas tautu. Iepriekšējā informācijā pieminētajā preses konferencē V. Landsberģis atbildēja uz daudziem ārzemnieku jautājumiem, laužot psiholoģiskos stereotipus. — Baltijā nenotiek Gorbačova kursa destabilizācija, — teica V. Landsberģis, — Baltijā notiek destaļinizācija! Mūsu garīgā situācija ir smaga tāpēc, ka, Padomju Savienībā nav notikusi destaļinizācija atšķirībā no, piemēram, VFR, kur pēc Otrā pasaules kara notika denacifikācija. Arī krievu tautas pašapziņas atmoda norit ļoti gausi, tas viss ietekmē situāciju Baltijā.

Cita starpā V. Landsberģis paskaidroja, ka «Sajūdis» joprojām sevi uzskata par opozīciju komunistiskajai partijai. Tieši «Sajūdis» izvirzīja lozungu «Tautas plāni — partijas plāni» (līdz šim, kā zināms, tas bija otrādi), ko tagad pasniedz kā A. Brazauska izteicienu. Turklāt LKP pārāk ilgi nevarēja atrast savu pozīciju jautājumā par Lietuvas neatkarību. «Sajūdis» vadītājs teica, ka Gorbačova sagaidīšanas laikā paredzētās Lietuvas tautas gribas izpausmes būs miermīlīga rakstura, un pilnīgi izslēgts, ka plakāti varētu paust apvainojumus Maskavas augstajam viesim.

Arī LKP CK pirmais sekretārs A. Brazausks, uzstājoties Lietuvas TV pēc informatīvā raidījuma «Panorāma», aicināja lietuviešus sagaidīt patlaban ievērojamāko pasaules politiķi atbilstoši senas kultūrtautas labākajām tradīcijām.

Jāuzsver, ka visu aizvakar teikto runu vadmotīvs bija apliecinājums Lietuvas miermīlīgajai un demokrātiskajai attīstībai. Bet patlaban Lietuvas sabiedrība neslēpj savas bažas par varbūtību, ka problēmas varētu tikt risinātas no spēka pozīcijām. Tā, piemēram, V. Landsberģis apgalvoja, ka «ekstremālas situācijas gadījumā «Sajūdis» uzņemtos koalīcijas valdības izveidošanas darbu».

Vakar partijas oficiālais laikraksts «Tiesa» publicēja lietuviešu inteliģences grupas uzsaukumu «Saglabāsim pašcieņu». Tajā teikts, ka Gorbačova vizīte ir pasaules politikas akts, nevis diskusiju kluba pasākums vai asprāšu sacensības. Tāpēc jāizvairās no nepārdomātas rīcības, no rupjības, no aizvainojošiem izlēcieniem. Mūsu draudzīgajai, taktiskajai, kulturālajai uzvedībai jākļūst par morālu argumentu, kas pierādītu tautas briedumpakāpi pašu nozīmīgāko nodomu īstenošanai.

Vakar no rīta notika kārtējā preses konference ar «Sajūdis» pārstāvjiem. Atbildot uz «Latvijas Jaunatnes» jautājumu — kā Latvijā notiekošie procesi izskatās no Viļņas, «Sajūdis» pārstāvji teica:

— Partijas reorganizācija jāveic ne tikai Latvijā, bet visās republikās — ir jāsagrauj unitārisma spēks, kas slēpjas «vienotā un nedalāmā PSKP». Latvijā, protams, ir grūtības ar etniskajām proporcijām, taču ne jau etniskais sastāvs nosaka Komunistiskās partijas rīcību Latvijas valstiskuma atjaunošanā. Kamēr nebūs notikusi partijas «dalīšanās», nenotiks arī pozīciju noslāņošanās nelatviešu iedzīvotāju vidū. Lietuvā jau ir precedents, kaut arī LKP atdalīšanās nav pabeigts un noslēdzies process. Neko nevajag fetišizēt! Ja LKP sadarbosies ar PSKP tāpat kā līdz šim, cilvēki protestēs, jo LKP uzdevums ir neatkarība. Komunistiskās partijas reforma Lietuvā attaisnosies tad, ja tā atradināsies no autoritārām darba metodēm.