Latvija — mūsu kopējās mājas

No Barikadopēdija

Baltiešu un slāvu kultūras attīstības un sadarbības biedrība apvieno dažādu tautību cilvēkus, kas vēlas ar savu personisko līdzdalību atjaunot kultūras vidi, kurā līdzās latviešu kultūrai pienācīgu vietu ieņems slāvu un citu Latvijas tautu kultūra. Izveidojot mūsu biedrību, mēs ņēmām vērā, ka dažādas kultūras vienmēr var saprasties un bagātināt viena otru. Turpretim kultūras trūkums vienmēr ir aprobežots, un tā augsnē strauji sazeļ starpnacionālas neuzticības un mietpilsonisku konfliktu nezāles. Staļina denacionalizācijas politika un stagnācijas gadi ar savu pārpalikuma principu nodarījuši milzīgu kaitējumu tieši kultūrai un tikumībai.

Mēs esam izvirzījuši mērķi būvēt savstarpējas saprašanās un cieņas tiltus ar tautu, kas devusi vārdu republikai — mūsu kopējām mājām. Palīdzēt tautiešiem iepazīt latviešu kultūru, vēsturi un tradīcijas. Audzināt bērnus, balstoties uz baltiešu un slāvu senajiem sakariem, kopīgu revolucionāro pagātni, kopīgajiem sasniegumiem zinātnē un tehnikā. Šajā nolūkā mums visiem jāmācās uzklausīt vienam otru bez aizdomām, respektējot ikviena tiesības izteikt savu viedokli un neradot jaunas jomas, kas atrastos ārpus kritikas. Nepieciešams konstruktīvs dialogs — bez sakāpinātām emocijām, minējumiem un apvainojumiem.

Par šādu dialogu, kurā tiks meklēts starpnacionālo attiecību modelis Padomju Latvijā un apspriestas aktuālas problēmas, jākļūst gaidāmajam tautu forumam. Gatavošanos tam Baltiešu un slāvu biedrība šobrīd uzskata par savu galveno uzdevumu. Šajā sakarā biedrība veic vairākus pasākumus.

Baltiešu un slāvu biedrības Ukraiņu kultūras centra organizācijas komiteja aicina uz sapulci ukraiņus un visus tos, kas interesējas par ukraiņu tautas kultūru. Sapulce notiks 16. novembrī pulksten 18, Kuģu mehāniskās rūpnīcas kultūras namā Gorohovecas ielā 5 (pie viesnīcas «Daugava»).

Baltiešu un slāvu biedrības Baltkrievu kultūras centra organizācijas komiteja aicina baltkrievus, kā arī visus tos, kas interesējas par baltkrievu tautas kultūru, uz sapulci 20. novembrī pulksten 15 turpat Kuģu mehāniskās rūpnīcas kultūras namā.

1. decembrī Baltiešu un slāvu biedrības Krievu kultūras centrs aicina uz salidojumu «vecos krievus» — ģimenes, kas dzīvoja Latvijā līdz 1940. gadam. Mēs meklējam bijušo biedrību «Uļej» un «Bojan», kā arī studentu korporāciju, sporta savienības «Sokoli» un daudzu citu krievu apvienību biedrus, to arhīvu materiālus, fotoattēlus, laikrakstus un žurnālus.

Salidojuma organizācijas komiteja lūdz atsaukties tos cilvēkus, ar kuriem vēl nav izdevies nodibināt kontaktus. Informāciju un pieteikumus par piedalīšanos salidojumā sūtīt uz šādu adresi: 26007, Rīgā, Mārtiņa ielā 9, O. Iļjenkovam. Baltiešu un slāvu biedrība ierosina jau izveidotajām nacionālajām kultūras biedrībām nodibināt divpusējus sakarus, lai apmainītos ar informāciju un rīkotu kopīgus pasākumus. Ierodoties forumā, mums jāpazīst vienam otrs.

BALTIEŠU UN SLĀVU KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS UN SADARBĪBAS BIEDRĪBAS KOORDINĀCIJAS PADOME