Latvijas Republikas Augstākās Padomes aicinājums Latvijas tautai

No Barikadopēdija

Naktī uz 13. janvāri PSKP un militāristi pastrādājuši kārtējo asiņaino noziegumu — izdarījuši agresiju pret Lietuvas tautu, tās Augstāko Padomi un likumīgo valdību. Zem padomju armijas tanku kāpurķēdēm un no desantnieku automātu lodēm gājuši bojā miermīlīgie Lietuvas iedzīvotāji.

Lietuvas upuri un ziņas par militāristu gatavotajiem pretpadomju apvērsumiem pārējās Baltijas valstīs liecina, ka Padomju Savienībā agonējošā administratīvi birokrātiskā sistēma ķērusies pie pēdējā sevis saglabāšanas līdzekļa — atklātas ieroču lietošanas pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Visreakcionārākie spēki, kas zaudēja varu vēlēšanās, mēģina to atgūt ar ieročiem.

Latvijas Republikas Augstākā Padome pasludina:

— saskaņā ar Latvijas Konstitūcijas 2. pantu tautas deputātu padomes personificē valsts suverenitāti. Tās apejot vai tām paralēli Latvijas teritorijā neviens nav tiesīgs realizēt valsts varas pilnvaras. Nelikumīgu varas formējumu organizētāji agrāk vai vēlāk tiks tiesāti saskaņā ar likumu;

— jebkuri bruņoti formējumi un alternatīvas varas struktūras, kas nepakļaujas Latvijas likumīgās valdības kontrolei, tiek pasludinātas ārpus likuma, to rīkojumi un pavēles nav pildāmi.

Latvijas Republikas Augstākā Padome aicina Latvijas tautu — latviešus, krievus, baltkrievus, ukraiņus, poļus, ebrejus, visas nacionālās grupas, kam Latvija ir viņu mājas:

— pildīt vienīgi Latvijas Republikas likumus, Augstākās Padomes, likumīgās valdības un pašvaldību lēmumus;

— visiem iespējamiem līdzekļiem paralizēt komunistiskās partijas darbību, aizstāvēt savas ģimenes, it īpaši bērnus un sirmgalvjus, un savu māju pret jebkuriem bruņoto bandu uzbrukumiem. Atgādinām: Kriminālkodeksa 13. pants paredz, ka esam tiesīgi aizstāvēties jebkuriem līdzekļiem, ja tiek bīstami apdraudētas mūsu valsts un sabiedriskās intereses, cilvēka dzīvība, veselība vai manta;

— izvairīties no provokatīvām sadursmēm ar PSRS militārpersonām. Izskaidrot karavīriem, ka nākamais komunistiskās partijas militārās diktatūras upuris būs Krievija;

— vākt dokumentālus pierādījumus — fotogrāfijas un liecības par visiem militāristu un komunistiskās partijas noziegumiem.

Visas tautas, visas demokrātiskās kustības, apvienojieties cīņai pret atdzimstošo staļinismu! Sarkano fašismu nenovēršami gaida tāda pati visu tautu tiesa, kādā Nirnbergā tiesāja brūno fašismu.