Baltijā

No Barikadopēdija

Telegramma PSRS prezidentam

 

Lietuvas Republikas premjerministrs Ģedimins Vagnoris nosūtījis telegrammu PSRS prezidentam Mihailam Gorbačovam. Tajā izteikts patiess gandarījums sakarā ar Mihaila Gorbačova atgriešanos PSRS prezidenta amatā un cerība, ka progresīvo spēku uzvara un prezidenta M. Gorbačova personiskā nostāja sekmēs Lietuvas un Padomju Savienības attiecību normalizēšanos un paātrinās konstruktīvas PSRS un Lietuvas Republikas starpvalstu sarunas.

 

Noziedzniekus sauks pie atbildības

 

Lietuvas Augstākā Padome pieņēmusi lēmumu, kas paredz tiesisku vajāšanu par darbību, kura vērsta pret Krievijas likumīgo varu. Dokumentā konstatēts, ka pučistu darbība 1991. gada 19. augustā, kas bija vērsta pret Krievijas likumīgo varu, ne ģeogrāfiski, ne politiski nav izolēta no agresijas pret Lietuvu. Aiz abiem noziegumiem stāv vieni un tie paši spēki. Šajā sakarā Lietuvas Republikas Augstākā Padome, rīkojoties saskaņā ar līgumu par Lietuvas Republikas un Krievijas federācijas valstisko attiecību pamatprincipiem, noteikusi, ka gan militārpersonas, gan civilpersonas, kas sekmējušas agresiju un represīvas darbības Lietuvas Republikas teritorijā un pildījušas pavēles, ko devuši pučisti, kuru mērķis ir vardarbīgā ceļā sagrābt varu Krievijā, tiks sauktas pie atbildības par valsts noziegumiem pret Lietuvas Republiku vai izdotas KPFSR tiesību aizsardzības orgāniem. Lietuvas Republika tiesas ceļā vajās organizācijas, grupas un pie tām piederošas personas, kuras centās vai joprojām cenšas vardarbīgā ceļā gāzt likumīgo varu Krievijā.

Karaspēks atstāj Tallinu

 

Armijas kolonna, kas 20. augustā ieradās Igaunijas galvaspilsētā, izbraukusi no tās Tartu virzienā, lai dotos uz savas pastāvīgās dislokācijas vietu.

Kā zināms, 21. augustā agri no rīta karavīri ieņēma Tallinas televīzijas torni. Tika pārtraukti Igaunijas un centrālās televīzijas raidījumi.

21. augustā pulksten 19 karaspēks atstāja televīzijas torni. Pirms tam notika divu stundu ilga Igaunijas premjerministra Edgara Savisāra tikšanās ar militāriem vadītājiem, kuri nebija informēti par notikumu attīstības gaitu Maskavā un puča izgāšanos.

 

Televīzijas un radionams atdots

 

Karavīri atstājuši Lietuvas radio un televīzijas namu Viļņā. Tādējādi televīzijas centrs, ko karaspēks ieņēma šā gada 13. janvārī, atdots republikas varas iestādēm.

 

Pēc LETA — «Baltija»