Par Latvijas Kultūras fonda un Latvijas Tautas frontes sadarbību un dažām kultūrdarba realitātēm

No Barikadopēdija

Latvijas Kultūras fonda kultūras programmu idejiskie principi ir tuvi Latvijas Tautas frontes kultūrdarbības principiem, tāpēc Latvijas Kultūras fonds atbalsta Tautas frontes sabiedriskos centienus un cenšas veicināt to īstenošanu.

Loti daudzi Latvijas Kultūras fonda aktīvisti pēc savas pārliecības un sociāli politiskajiem uzskatiem ir un var būt Latvijas Tautas frontes biedri un ar kultūrcensonībai atbilstošu stāju ņem dalību LTF darbā. Izslēdzoša konkurence kultūrvērtību reabilitācijas un tautas modināšanas darbā nav pieļaujama. Tai nav objektīva pamata. Piemēram, Latvijas Kultūras fonds vāc «Cilvēkarhīva» materiālus (likteņstāstus, dienasgrāmatas, dzīves aprakstus utt.). Latvijas Tautas frontes destaļinlzācijas komisija vāc materiālus pēc noteikta formulāra. Pa abiem kanāliem ienākošie materiāli tiks aktualizēti (publicēti, atreferēti, sakopoti). Pat iespējamā kādas darba daļas dublēšanās gala rezultātā saplūdīs vienotā informācijas apritē.

Arī citām Latvijas Kultūras fonda un Tautas frontes kultūrakcijām ir vienai otru jāpapildina, un ir apsveicami, ja tās notiek savstarpēji koordinēti un daudzos gadījumos kopīgi. Vides sakopšanā, pieminekļu atjaunošanā, talku kustībā gan ir nepieciešama lietpratēju uzraudzība. Tie varētu būt Kultūras fonda, pieminekļu aizsardzības un restaurācijas organizāciju vai dabas vides uzraudzības cilvēki. Taču kopīgajā vienosimies bez provinciālas dižošanās un smieklīgas lielmanības. Lai nesaskaldītu individuālo ziedotāju un organizāciju līdzekļus, ziedojumu vākšanā ir jāievēro jau iesāktās vietējās mērķprogrammas (konkrētu arhitektūras un mākslas pieminekļu atjaunošana, ērģeļu restaurācija, vides kopšana, jaunu pieminekļu veidošana). Latvijas Kultūras fonds un Tautas fronte aicina savus biedrus uz vienību un saska ņu iesākto mērķprogrammu atbalstīšanā un jaunu ziedojumu izsludināšanā.

Latvijas Kultūras fonds cer un tic, ka Tautas fronte veicinās Kultūras fonda programmu īstenošanu: popularizēs un rosinās pieteikumu lesniegšanu Kultūras fonda Spīdolas padomes stipendiātu programmām: ņems līdzdalību ekoloģiskās un telpiskās sakārtošanas Daugavas programmā; iesaistīsies tautas atmiņas atdzīvināšanas programmā Strēlnieku ceļš un citās Kultūras fonda izsludinātajās aktivitātēs. Tāpat Tautas fronte varētu būt palīgs Latvijas Kultūras fonda nesankcionētas tautas simbolikas elementu ražošanas, tiražēšanas un pārdošanas kontrolē, lai nepieļautu mūsu tautas simbolikas tiražēšanu nepiedienīgā, bezgaumīgā gadījuma veidolā.

Latvijas Kultūras fonds uzskata, ka Fonda un Tautas frontes sabiedriski politiskie mērķi ir vienoti arī tautas nacionālās atmodas kustībā un gudrāku, sociālistiskajā intelekta bagātāku internacionālu struktūru veidošanā. Nav pieļaujama ne Tautas frontes, ne Kultūras fonda savstarpēji ignoranta attieksme, gan vienas, gan otras organizācijas pārstāvjiem tiekoties ar tautiešiem ārzemēs, kā arī ar cittautu sabiedrisko kustību pārstāvjiem pašu zemē un aiz tās robežām. Kultūras fonds savu solidāro stāju un nostāju jau tika izteicis Latvijas Tautas frontes iedibināšanas sapulcē un pie tā paliek. Esam gatavi kopīgi izstrādāt vienotu kultūrdarbības programmu un attiecīgās regulas. Tas pats būtu darāms arī vietējiem aktīvistiem lauku rajonos un pilsētās.

 

 

Latvijas Kultūras fonda Prezidijs

Latvijas Tautas frontes Domes valde