Latvijas Kultūras fonda prezidija aicinājums

No Barikadopēdija

Staļiniskās nacionālpolitikas briesmu darbi pret latviešu tautu ir pierādīti, skaidri un nepārprotami atklāti tās mērķi — ar fiziskām represijām un varmācīgu teroru, no vienas puses, un mākslīgi veicināto cittautu iepludināšanu Latvijas teritorijā, no otras puses, dažu desmitu gadu laikā iznīcināt latviešus kā tautu un līdz ar to — vienu no vecākajām Eiropas valodām. Te īpaši jāuzsver — mākslīgi veicināto, jo no šīs noziedzīgās politikas traģiski cietusi arī Krievija — daudzi tās rajoni palikuši tikpat kā bez iedzīvotājiem, tā sauktā Krievijas nemelnzemes josla pārvērtusies par pamestiem vilku brikšņiem.

Tagad ir tikai divas iespējas — vai nu nostāties uz latviešu tautas likumīgo tiesību atjaunošanas ceļa, vai, maskējoties ar demagoģiskām atrunām, turpināt kaunpilno noziegumu. Tas jāapzinās ikvienam, kam, balsojot par Valodu likumu Latvijas PSR Augstākās Padomes sesijā, vajadzēs celt roku. Latvija ir latviešu tautas vienīgā dzīves telpa, latviešiem nav citas vietas zem saules kā vienīgi Latvija, kur kopt un tālākveidot savu valodu. Latviešu valoda nevar apdraudēt un nekad neapdraudēs krievu valodu, kuras rīcībā ir visa milzīgā Krievzeme. Tāpēc iluzoriski demokrātiskās prasības it kā pēc līdzīgām tiesībām būtībā ir varmācīgas un ļaunprātīgas attiecībā pret latviešu tautu.

Tautas deputāti, mūsu acis ar cerību raugās uz jums! Šis ir vēsturisks brīdis. Esiet stipri un nepiekāpīgi! Valodas likums lielā mērā izšķirs latviešu nācijas — būt vai nebūt. Rīkojieties tā, lai jūsu sirdsapziņa paliktu tīra un jūs paši vēsturē netiktu ierakstīti ar negodu.

 

LATVIJAS KULTŪRAS FONDA PREZIDIJS