Vācijas Federatīvā Republika

No Barikadopēdija

VFR kanclers Kols preses konferencē Bonnā paziņojis, ka notikumi Maskavā izraisa vislielākās bažas. Kols paziņojis, ka pa telefonu sazinājies ar Bušu, Miterānu un Meidžeru. Visi atzinuši, ka nepieciešama cieša saliedētība gan Eiropas Asociācijas, gan NATO ietvaros.

Kols nosaucis piecus punktus, kuros visi partneri ir vienisprātis: «Pirmkārt, mēs aicinām padomju vadību ievērot visus starptautiskos līgumus un vienošanās. Otrkārt, ievērot cilvēktiesības un pilsoņu tiesības. Treškārt, mēs ceram, ka tiks turpināta miera līdzsvarošanas politika, jo sevišķi atbruņošanās un bruņojuma kontroles jomā. Ceturtkārt, mēs uzsveram, ka Padomju Savienība var cerēt uz Rietumu tālāko palīdzību vienīgi tad, ja tā izpildīs visus šos priekšlikumus un turpinās demokratizācijas un reformu politiku. Piektkārt, mēs ceram, ka tiks garantēta Mihaila Gorbačova personiskā drošība. Viņš devis izšķirošu ieguldījumu miera stiprināšanā un tāpēc pasaules sabiedrībā izpelnījies augstu cieņu un autoritāti.»