Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)

No Barikadopēdija

Aizvadītajā nedēļā uzmanības centrā bija PSRS Tautas deputātu kongress. Republikas informācijas centrs veica aptauju. Tallinā tādi bija 340 cilvēki, kurus aptaujāja trīs reizes, lai noskaidrotu attieksmi pret kongresa gaitu. Aptaujāšanas nākamajā dienā preses izdevumi jau ziņoja par rezultātiem.

Un tie rāda, ka 73% talliniešu (aptaujāto) pastāvīgi seko norisēm kongresā — kā televīzijas ekrānos, tā pa radio vai laikrakstos. Interesanti, ka to cilvēku skaits, kuri sākumā šim forumam nekādu vērību neveltīja, samazinājies četrkārtīgi. Aizvien pieaug ar kongresu neapmierināto cilvēku skaits (31%), nu jau divreiz vairāk cilvēku nekā sākumā apgalvo, ka kongress nav demokrātisks. Parunājot gan, bet lēmumi tiekot pieņemti pa vecam.

Uz jautājumu par ievēlēšanu PSRS Augstākajā Padomē 82,5% aptaujāto iebilst pret kārtību, kad nav alternatīvu kandidatūru. Attieksmē pret Jeļcina iekļaušanu augstākajā valsts varas orgānā, 48% to uztver kā pozitīvu faktu, 15% kā negatīvu, 37% atturas izteikt noteiktu viedokli.

Ievērību pelna atbilde uz jautājumu, kā tiek vērtēts biedra Gorbačova ierosinājums par 14% samazināt militāros izdevumus. 2% aptaujāto iebilst pret šādu priekšlikumu, jo, viņuprāt, izdevumi jāsaglabā līdzšinējā līmeni. 17% ir vienisprātis ar biedru Gorbačovu. 63% uzskata, ka samazinājums iecerēts par niecīgu.

45% aptaujāto spriež, ka diskusiju kultūra kongresa gaitā uzlabojas un kongresa darbs sokas labāk, nekā sākumā bija domājams, 45% uzskata, ka nekādu pārmaiņu diskusiju kultūrā nevar manīt, 25% kongresa gaitu novērtē izteikti negatīvi un 11 % apgalvo, ka diskusiju līmenis pat krīt.

Kā cilvēki ir apmierināti ar savas delegācijas darbu? Atsauksmes ir pārsvarā pozitīvas, tikai 2% nav apmierināti. Kādas atsauksmes guvusi republikas saimnieciskā aprēķina koncepcija? To neatbalsta 3% aptaujāto, daļēji pieņem 13%, visā pilnībā atzinīgi vērtē 78%.

Pagājušās nedēļas nozīmīgākie notikumi republikas iekšējā dzīvē saistās ar saimnieciskās patstāvības veidošanu. 29. maija sanāksmē Ministru Padome pieņēma lēmumu par pasākumiem, kādi, pārejot uz saimniecisko patstāvību, veicami pirmām kārtām. Tika izveidota komisija, kas izstrādās programmu, kādā veidā saimnieciskos vadītājus sagatavot priekšāstāvošajiem uzdevumiem jaunajos apstākļos.

Aizvadītajā nedēļā tika nolemts sagatavot projektu, kā Vissavienības pakļautības resorus iesaistīt republikas ekonomikas struktūrā. Ar šo projektu jāiepazīstina PSRS Ministru Padome līdz 15. jūlijam.

Un vēl dažas ziņas. Noslēgts sadarbības līgums starp Igauniju un Ķīnas novadu Guandongu. Parakstīts līgums starp Tallinas kinostudiju un Anglijas kinematogrāfistiem par kopīgas filmas uzņemšanu. Tartu nodibināta Igaunijas Zinātnieku savienība.

Beidzamajās dienās esam aizņemti ar gatavošanos pirmajam Vispasaules igauņu salidojumam. Šie svētki notiks no 8. jūnija un turpināsies divas nedēļas. Domājams, Igaunijā ieradīsies ap pusotra tūkstoša igauņu emigrantu dažādā vecumā.

3. jūnijā Tallinā sākās nu jau pēc kārtas astotās vecpilsētas dienas. Tās notiks līdz 10. jūnijam un to devīze ir «Tallina — meistaru pilsēta».

Pagājušajā nedēļā mūsu republikā sāka iznākt trīs jaunas oficiālās avīzes, kas tiks izdotas reizi nedēļā. Kopš aizvadītās svētdienas nakts vasara atnākusi televīzijā un radio — tagad ik vakarus kā radio, tā televīzijas raidījumi notiek līdz plkst. 2.30 naktī.

Sestdien talliniešiem bija iespēja pavērot īstu amerikāņu futbolu – uz spēli bija ieradušās divas somu komandas.

PIRETA PUKA,

kultūras nodaļas korespondente