Kas kā vietā

No Barikadopēdija

Kā zināms, 17. decembrī Maskavā sāksies IV PSRS Tautas deputātu kongress. Tā kompetencē ietilpst arī apstiprināt pārmaiņas PSRS Augstākajā Padomē pastāvīgi strādājošo deputātu sastāvā.

Pirmdien PSRS tautas deputāti no Latvijas sanāca kopā, lai lemtu, kas stāsies Džemmas Skulmes, Marinas Kosteņeckas un Ritas Kukaines vietā. Deputātes bija izteikušas kolēģiem lūgumu, lai saskaņā ar tā saukto rotāciju viņas atbrīvo no pastāvīgā darba Maskavā.

Balsojot izlēma — Savienības Padomē jāstrādā Andrim Vilcānam, bet Tautību Padomē — Andrejam Eizānam un Viktoram Avotiņam. Uz vietām beidzamajā pretendēja arī Zigmunds Petkevičs un Viktors Alksnis.

Deputāti sev izraudzījās divus «vecākos» — Andrejs Eizāns delegāciju izrīkos Maskavā, bet Jānis Lucāns būs vidutājs attiecībās ar Latvijas Republikas parlamentu.

Par taktiku un stratēģiju, kāda Latvijas delegācijai būs kongresā, pagaidām netika spriests.

A. J.