Visiem Latvijas neatkarības atbalstītājiem

No Barikadopēdija

19. augusta rītā no Maskavas pienāca ziņa par valsts apvērsumu PSRS. Nav vajadzīga baiļu un histērijas atmosfēra, taču jau šobrīd ikvienam skaidri jāzina sava rīcība šobrīd, kad tautas brīvības centienu apspiešanai ieviesta ārkārtējā pārvalde. Jau 1990. gada 11. decembrī LTF pieņēma rīcības plānu x stundai. Šī stunda ir situsi. Tamdēļ katra demokrātiska un Latvijai lojāla cilvēka pienākums ir aizsargāt savu valsti.

Uzskatām par nepieciešamu:

1. Sagatavot LTF nodaļu struktūras iespējamam darbam nelegālā stāvoklī. Sagatavot savstarpējo sakaru nodrošināšanas sistēmu. Norīkot vadītāju dublierus. Attīstīt teritoriālo grupu darbu dzīves vietās. Decentralizēt nodaļu naudas līdzekļus. Sagatavot LTF veidlapas ar LTF simboliku paziņojumiem. Decentralizēt kopējamās aparatūras un papīra glabāšanu.

2. Neraugoties uz ārkārtējās pārvaldes ukaziem, konsekventi pildīt vienīgi Latvijas Republikas likumus un pašvaldību lēmumus.

3. Izmantot dažādus streiku variantus. Būt gataviem pievienoties Krievijas prezidenta Jeļcina izsludinātajam Viskrievijas streikam. Īpaši izmantot darbu stingri reglamentējošas absurdas instrukcijas, kuru izpilde paralizēs ražošanu.

4. Neierasties uz PSRS kara komisariātu izsaukumiem un nosūtīt karaklausības apliecības un iesniegumus par atteikšanos dienēt PSRS bruņotajos spēkos LPSR kara komisāram.

5. Nesadarboties un nesniegt nekādu informāciju okupācijas varas iestādēm.

6. Ar nicināšanu un boikotu vērsties pret apvērsuma pārvaldes ielikteņiem un viņu atbalstītājiem.

7. Nodrošināt demokrātisko organizāciju un to vadītāju darbības iespējas nelegālā stāvoklī.

8. Dokumentēt un fiksēt visus okupācijas varas noziegumus ārkārtējās pārvaldes apstākļos.

9. Lai novērstu iespēju šo varu padarīt likumīgu, kategoriski nepiedalīties šīs varas organizētās vēlēšanās vai referendumos.

10. Iedzīvotāju informēšanai izmantot vēlēšanu kampaņā pārbaudītus cilvēkus — aģitatorus, iesaistīt visu demokrātisko organizāciju pārstāvjus.

11. Maksimāli izmantot iespējas darboties okupācijas iestāžu neaizliegtajās sabiedriskajās organizācijās — reliģiskajās un kultūras organizācijās, arodbiedrībās, lai popularizētu LTF uzskatus.

Latvijas Republikas neatkarības piekritēji! Turpinoties komunistiskajiem noziegumiem pret mūsu Dzimteni, apzināsimies, ka mūsu izdzīvošanas pirmais nosacījums ir dzīvot tautai, būt vienotiem Latvijai!

LTF valde

19. 08. 91.