Rīta cēliens bez ausmas

No Barikadopēdija

«Pārāk ilgi Latvijas komjaunatne bija šabloniska Vissavienības jaunatnes organizācijas sastāvdaļa, kas nemainīgi iekonstruēta valsts sistēmā. Ir laiks veidot jaunu organizāciju, kas nodrošinātu jaunu cilvēku līdztiesību un realizētu viņu intereses,» — tā sacīja Jēkabpils padomju saimniecības «Aknīste» direktors Valērijs Kozlovs, arī Programmas komisijas loceklis.

Vakar 715 delegāti no ievēlētajiem 876 organizāciju pārstāvjiem XXIV Latvijas komjaunatnes kongresa rīta cēlienā noklausījās LĻKJS CK pirmā sekretāra Ivara Priedīša ziņojumu — vairāk pārdomas par konkrēta laika noskaņojumu nekā tradicionālo pārskatu.

Kongresam tika piedāvāts Revīzijas komisijas ziņojums un Mandātu komisijas pārskats, kuram sekoja apsveikums kongresa delegātiem — jubilāriem. Izskanēja arī iepriekš izveidoto komisiju pārstāvju uzstāšanās. Kā poēmu visiem zināmo Latvijas komjaunatnes vēstures izklāstu sniedza Vēsturisko problēmu komisijas vadītājs A. Dzenis. Runāja Organizācijas komisijas priekšsēdētājs V. Parfjonovs. Ar, manuprāt, vērtīgāko šā rīta lasījumu uzstājās J. Urbanovičs, informējot klātesošos par Valsts jaunatnes politikas radīšanu, kas iespējama ar republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes atbalstu, sadarbojoties visiem valsts institūtiem un tā nepieļaujot jaunā cilvēka sociālo neaizsargātību.

Kongress darbu turpina. Pirmajā pārtraukumā aizejot, tam var novēlēt kaut mazliet jaunatnei raksturīgā dzīvesprieka un ieinteresētības šā pasākuma saprātīgā lēmumā. Ivars Priedītis sacīja: «Mums nav piemērots ne lietuviešu, ne igauņu variants.» Noskaņojums kongresā pagaidām vēl neliecina, ka delegāti ir gatavi radīt «latviešu variantu», kas iepriecinātu mūsu republikas jauniešu vairākumu.

I. EGLE